vlaamse overheid

nieuwsbericht van de vlaamse overheid van donderdag 24 september 2009

4 miljoen slachtoffers per jaar

vandaag start het departement leefmilieu, natuur en energie (lne) van de vlaamse overheid samen met de organisaties natuurpunt en vogelbescherming vlaanderen het project 'dieren onder de wielen' op. daarmee willen zij in kaart brengen hoeveel faunaslachtoffers er op de vlaamse wegen vallen, welke diersoorten verkeersgevoelig zijn en waar in het vlaamse wegennet de belangrijkste knelpunten liggen. wie een dood of gewond dier aantreft op het vlaamse wegennet, kan dat voortaan melden op www.dierenonderdewielen.be

meten is weten. gegevens over dierlijke slachtoffers in het verkeer werden tot nu toe slechts fragmentarisch verzameld. dit project wil voldoende informatie verzamelen om heel wat verkeersassen veiliger te maken, niet enkel voor de menselijke weggebruikers, maar ook voor dieren die steeds vaker geconfronteerd worden met wegen die hun leefgebied doorsnijden.

'dieren onder de wielen' is dus vooral een oproep om alle dode en aangereden (gewonde) dieren op de vlaamse wegen te melden.

slachtoffers

het vlaamse wegennetwerk en voertuigenpark zijn indrukwekkend. in 2006 had vlaanderen al een wegennet van maar liefst 70.195 km. op die vlaamse wegen werd in datzelfde jaar 55,4 miljard km verreden. elk onderzoek voorspelt dat de verkeersintensiteit nog een hele poos zal blijven groeien. in het kader van het europees jaar voor het natuurbehoud in 1995 nam vogelbescherming vlaanderen het initiatief om verkeersslachtoffers onder dieren in kaart te brengen. het project resulteerde in het naslagwerk 'dieren onder onze wielen ­ fauna en wegverkeer'. een extrapolatie vaan de cijfers bracht de teller toen op minstens 4 miljoen grotere, in het wild levende dieren per jaar. een duizelingwekkend cijfer dat vermoedelijk zelfs een onderschatting was van het werkelijke aantal. intussen, twaalf jaar later, is het wegennet aanzienlijk uitgebreid, rijden meer wagens meer kilometers en mag vermoed worden dat het aantal faunaslachtoffers op onze wegen toegenomen is.

maatregelen

gelukkig zijn de tijden aan het veranderen: voor de aanleg van nieuwe wegen moet er een milieueffectenrapport opgesteld worden. met ecoducten, faunapassages en amfibieëntunnels wordt getracht de gevolgen van habitatversnippering tegen te gaan.

dat ontsnipperende maatregelen kunnen renderen, werd intussen al voldoende aangetoond. in vlaanderen werden de voorbije jaren enkele succesvolle ecoducten in gebruik genomen. dat van de 'kikbeek' in het 'nationaal park hoge kempen' over de e314 te maasmechelen is alvast een goed voorbeeld.

meldpunt

vooral voor vogels, zoogdieren en amfibieën is het wegverkeer nagenoeg de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak.

met het project 'dieren onder de wielen' hopen de drie initiatiefnemende instanties deze problematiek hoger op de agenda te krijgen

maar het succes van 'dieren onder de wielen' hangt samen met het aantal meldingen dat wordt doorgegeven. elk gegeven telt en iedereen kan meedoen. heb je zelf ergens een dode egel, een aangereden merel, een platte vos of een uiteengereten konijn gezien, dan kan je dit melden op de website www.dierenonderdewielen.be (https://www.dierenonderdewielen.be/)die vanaf vandaag online staat. de ingezamelde kennis over verkeersdode dieren moet er in de toekomst voor zorgen dat het aantal slachtoffers drastisch verlaagd wordt.

Deel: ' Vier miljoen fauna slachtoffers per jaar in Belgie '


Lees ook