Ministerie van Buitenlandse Zaken


---

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Persberichtnr: 203/02

Datum: 3 juli 2002

Persbericht

Nederland draagt vier miljoen bij aan opbouw Afghaanse leger en politie

Nederland stelt vier miljoen euro beschikbaar voor de opbouw van de Afghaanse veiligheidsstructuren. Twee miljoen is bestemd voor het leger en twee miljoen voor politie. Het Afghaanse leger en politie moeten van de grond af worden opgebouwd. Het spoedig herstel van de veiligheidssector is van groot belang voor de vrede en stabiliteit in het land en voor het functioneren van de pas aangetreden Afghaanse regering. De Nederlandse bijdrage wordt gefinancierd uit het Vredesfonds.

De bijdrage van twee miljoen euro voor het leger wordt gestort in een trustfund van de Verenigde Naties. Hieruit worden de kosten voor de opleiding, materieel en salarissen van het nieuwe Afghaanse leger betaald. Bij de opbouw zijn onder andere de Verenigde Staten en Groot-Brittannië betrokken, maar ook de nieuwe Afghaanse regering onder leiding van president Karzai.

Duitsland heeft het voortouw genomen bij de opbouw van de politiesector. Nederland stelt twee miljoen euro beschikbaar voor dit project. Hieruit wordt de wederopbouw van de politieacademie in Kaboel gefinancierd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Directie Voorlichting en Communicatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Helen Gorter - 070 348 5983.

===

Deel: ' Vier miljoen voor opbouw Afghaanse leger enpolit ie '
Lees ook