Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Persbericht

Beroepsprofielen van timmerlieden

---

Vier nieuwe beroepsprofielen voor de timmerberoepen

Er zijn vier nieuwe beroepsprofielen voor de timmerberoepen in de praktijk aange-troffen. Allereerst blijken er relatief veel timmerlieden te zijn die restauratie- of houtskeletbouwwerkzaamheden verrichten, maar zij houden zich hiermee niet fulltime bezig. Zij noemen zich daarom geen restauratie- of houtskeletbouw-timmerman, maar allround timmerman. Omdat in het profiel van de allround timmerman restauratie en houtskeletbouw geen belangrijke rol spelen, zijn aparte profielen opgesteld voor de allround timmerman gespecialiseerd in restauratie en voor de allround timmerman gespecialiseerd in houtskeletbouw. Het derde nieuwe beroepsprofiel is dat van de nieuwbouwtimmerman. Dit is een timmerman die uitsluitend op nieuwbouwprojecten wordt ingezet. Voor de nieuwbouwtimmerman is betonwerk een belangrijk onderdeel. Het vierde nieuwe beroepsprofiel is dat van de onderhoudstimmerman. Deze timmerman doet juist geen nieuwbouw, maar alleen onderhoud, renovatie en verbouw.

Deze bevindingen staan in het rapport Beroepsprofielen van timmerlieden van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwradius.

Ook zijn de opleidingen tot primair, voortgezet, restauratie- en houtskeletbouwtimmerman onderzocht. De hoeveelheid mogelijke werkzaamheden van de timmerman is groot. Het is onmogelijk om alle facetten van het timmerwerk in één opleiding te onderwijzen. Uit het onderzoek blijkt dat de werkzaamheden van timmerlieden in zes clusters kunnen worden onderverdeeld. Allereerst is er een breed cluster met algemeen timmerwerk, zoals aftimmeren, afhangen en sluitbaar maken en dakwerk. Dit cluster sluit aan op het werk van de allround en de afbouw-timmerman. Ten tweede is er een cluster met nieuwbouwactiviteiten, zoals beton-werk en het leggen van systeemvloeren. Dit cluster sluit aan op het werk van de nieuwbouw- en de betontimmerman. Ten derde is er een cluster met voorbereidende en coördinerende werkzaamheden, dat aansluit op het werk van de meewerkend uitvoerder. Ten vierde is er een cluster met machinaal timmerwerk als belangrijkste onderdeel, dat aansluit op het werk van de werkplaatstimmerman. Ten vijfde is er een cluster met houtskeletbouwwerkzaamheden, dat aansluit op het profiel van de houtskeletbouwtimmerman. Ten slotte is er een cluster waaronder restauratie en renovatie vallen, dat aansluit op de werkzaamheden van de restauratie- en onderhoudstimmerman. Hierbij wordt opgemerkt dat het bedrijfsleven het liefst een zo breed mogelijk georiënteerde timmerman ziet. Alleen de betontimmerman zien werkgevers als een timmerman met een smal takenpakket
Zie publicatie: Beroepsprofielen van timmerlieden

omhoog
omhoog

Deel: ' Vier nieuwe beroepsprofielen voor de timmerberoepen '
Lees ook