Universiteit van Amsterdam


Vier nieuwe hoogleraren privaatrecht benoemd aan UvA

De Universiteit van Amsterdam heeft vier hoogleraren privaatrecht benoemd bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid: Martijn Hesselink, Edgar du Perron, Arthur Salomons (per 1 augustus) en Arthur Hartkamp (per 1 september).

Mr. M.W. Hesselink (31) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en aan de Université Panthéon-Assas (Paris II). Van 1992 tot 1999 was hij verbonden aan het Molengraaff Instituut voor privaatrecht van de Universiteit Utrecht (UU), aanvankelijk als assistent in opleiding, later als junior docent/onderzoeker. In deze periode doorliep hij diverse onderzoeksstages, onder andere in Rome, Parijs en Hamburg. Hij promoveerde in 1999 aan de UU. Hesselink is betrokken in diverse internationale projecten, waaronder Towards a European Civil Code, het Trento Common Core Project, de Casebook Series of Ius Commune, die allen zijn gericht op het tot stand brengen van een uniform privaatrecht in Europa.

Mr. C.E. du Perron (34) studeerde Nederlands recht aan de UvA en was daar van 1988 tot 1993 assistent in opleiding bij de vakgroep privaatrecht. In 1993 trad hij toe tot het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (civiele sectie), eerst als medewerker, later als gerechtsauditeur. Hij promoveerde in 1999 aan de UvA. Du Perron is docent bij de opleiding insolventierecht van de Grotius Academie (Katholieke Universiteit Nijmegen). Ook is hij betrokken bij het European Civil Code Project, dat gericht is op het tot stand brengen van een uniform Europees privaatrecht.

Prof. mr. A.F. Salomons (35) studeerde zowel Nederlands recht als geschiedenis aan de UvA en was van 1989 tot 1994 assistent in opleiding en universitair docent bij privaatrecht en rechtsgeschiedenis. Hij promoveerde in 1997 aan de UvA. Sedert 1994 is hij als gerechtsauditeur verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden (civiele sectie). In november 1997 werd Salomons, vanwege de Marcel Henri Bregstein Stichting, bijzonder hoogleraar in de bijzondere aspecten van het privaatrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te Amsterdam.

Prof. mr. A.S. Hartkamp (54) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1971 promoveerde. Tot 1974 was hij wetenschappelijk medewerker bij de UvA. Van 1974 tot 1986 werkte hij bij de stafafdeling Wetgeving Nieuw Burgerlijk Wetboek van het Ministerie van Justitie, vanaf 1978 als raadadviseur. In 1986 werd hij advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een functie die hij nog drie jaar combineerde met het werk aan het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Hij is lid van diverse redacties van wetenschappelijke tijdschriften en boekenseries, waaronder het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en de Asser-Serie. Voor deze serie bewerkt hij de drie delen over het verbintenissenrecht. Sinds 1985 is Arthur Hartkamp lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW); van 1996 tot 1999 was hij algemeen secretaris, penningmeester en secretaris buitenland. In 1991 werd hij benoemd tot hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Hartkamp is lid van vele internationale juridische commissies en besturen, onder meer in het kader van UNIDROIT (Institut pour l'Unification du Droit Privé) en het European Civil Code Project.

Laatste wijzigingen: 18 augustus 1999 - webmaster@uva.nl Bron: Bureau Voorlichting en Redactie - Joris van den Heuvel

Deel: ' Vier nieuwe hoogleraren privaatrecht benoemd aan UvA '
Lees ook