Katholieke Universiteit Nijmegen

Vier Nijmeegse studenten naar VN Wereldtop in Johannesburg

Tien jaar na Rio vindt deze zomer in Johannesburg de VN-wereldtop over duurzame ontwikkeling plaats. Vier KUN studenten gaan die top meemaken in het kader van hun studie. Esther Schouten (ontwikkelingsstudies), Mara Hauck (milieu-natuurwetenschappen), Cor Hartogs (planologie) en Wout van der Meij (geneeskunde) zijn uitverkoren voor deelname aan de World Summit on Sustainable Development in Johannesburg van 26 augustus tot 4 september. Uit de vijftien inzendingen werden zij geselecteerd vanwege hun motivatie.

Vorig jaar won het universitair Centrum voor Milieuwetenschappen het ´Ei van Columbus´ voor Innovatie en Duurzaamheid. Aan deze door de ministeries van VROM en OC&W ingestelde prijs, was een bedrag verbonden van fl. 30.000,-- . Dit geld wordt nu aangewend voor deelname, voorbereiding, reis en verblijf van de studenten en voor de organisatie van activiteiten in het duurzaamheidsjaar. Rondom de VN wereldtop organiseert de KU Nijmegen een reeks van activiteiten en evenementen op en rond de campus over het thema duurzame ontwikkeling.

Duurzame productie en consumptie
Ter voorbereiding schrijven de vier studenten een paper over ´Duurzame productie en consumptie´. Dat heeft zowel op kleine schaal als mondiaal gezien een grote impact op sociale, ecologische en economische aspecten van de maatschappij.
Daarbinnen hebben de studenten gekozen voor de thema's maatschappelijk verantwoord ondernemen (Schouten), duurzame mobiliteit (Hartogs), emissiereductie (Hauck), en duurzame handel en landbouw (Van der Meij). Om de thema's in Johannesburg ook daadwerkelijk onder de aandacht te kunnen brengen hebben de studenten zich aangesloten bij de Nationale Jeugdraad, die een officiële stem heeft op de wereldtop.

Ambassadeurs
Naast de voorbereidingen en de conferentie zelf, willen de studenten zich ook opstellen als ambassadeurs van Duurzame Ontwikkeling voor jongeren in Nederland. "Tien jaar na de United Nations Conference om Environment and Development in Rio is het begrip van duurzaamheid nog weinig deel van ons leven geworden", aldus Wout van der Meij. Door hun gedachten en ervaringen te delen hopen de studenten een stap in de goede richting te zetten naar bekendheid en integratie van Duurzame Ontwikkeling in de Nederlandse maatschappij.
25-6-2002


* Informatie over het duurzaamheidsjaar

* Informatie over de VN-wereldtop

Deel: ' Vier Nijmeegse studenten naar VN Wereldtop in Johannesburg '
Lees ook