Provincie Drenthe


één april-akkoord in de maak
Vier partijen betrokken bij vorming nieuw college van gedeputeerde staten

Assen, 26 maart 1999
Persberichtnummer 99-072PvdA-gedeputeerde Henk Weggemans nodigt vertegenwoordigers van PvdA, VVD, CDA en GroenLinks uit om mee te doen aan onderhandelingen over de vorming van een nieuw college van gedeputeerde staten in Drenthe. De gesprekken vinden plaats op donderdag één april aanstaande. Op die dag moet blijken welke partijen in het dagelijks bestuur komen en hoe de portefeuilles worden verdeeld. 'We gaan net zolang door totdat we eruit zijn', zegt Weggemans die als eerste man van de grootste partij bij de laatste statenverkiezingen het inititatief heeft bij de collegevorming.

Hoewel de onderhandelingen op één april zijn, is er absoluut geen sprake van een grap. Weggemans benadrukt dat deze datum puur toeval is. 'Door de agenda bepaald.' Maar hij ziet er wel de humor van in en spreekt daarom nu al over het 'één april-akkoord'.

Het nieuwe college van gedeputeerde staten wordt op woensdag 13 april geïnstalleerd. Dan is de eerste vergadering van provinciale staten in de samenstelling van na de verkiezingen van 3 maart.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Dijkstra van de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365262, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Vier partijen betrokken bij nieuw college GS Drenthe '
Lees ook