FNV BONDGENOTEN

vier procent loonsverhoging doe-het-zelf-branche

FNV Bondgenoten en de Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf Branche (VWDHZ) hebben vandaag een akkoord bereikt over een eenjarige CAO met een loonsverhoging van vier procent. Daarnaast ontvangen alle werknemers een compensatie voor het vervallen van toeslagen van 3 procent. Het is de eerste keer dat voor deze groep werknemers een CAO wordt afgesloten. De CAO voorziet onder andere in een loonsverbetering, afspraken over functie waardering en de gelijkschakeling van fulltime en parttime medewerkers.

Tot dusverre gold voor de werknemers in de doe-het-zelf branche de Verordening Arbeidsvoorwaarden van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. De functiegroepen en loonschalen van die verordening blijven bij de start van de CAO van kracht. De partners hebben afgesproken om een onderzoek te doen naar de huidige arbeidsvoorwaarden en een studie te doen naar aangepaste functieprofielen en loonstructuur die voor de gehele branche zou gaan gelden. Dit nieuwe stelsel moet de basis vormen voor de nieuwe CAO na 2001.

Werknemers in de functiegroepen 2 en hoger krijgen een loonsverhoging van 7%. Daarmee wordt onder andere het verdwijnen van de toeslagen voor werken op avonden en zaterdagen opgevangen. Bovendien is voor werknemers die door het afschaffen van de toeslagen meer dan 3% loon inleveren een persoonlijke overgangstoeslag overeengekomen. Ook zijn afspraken gemaakt over het werken op avonden en zaterdag: werknemers kunnen maximaal verplicht worden tot het werken van twee avonden of een avond en de zaterdag. Werken op zondag gebeurt in principe op basis van vrijwilligheid.
Het onderscheid tussen fulltimers en parttimers verdwijnt; voortaan hebben alle werknemers de zelfde rechten. Het begrip .hulpkracht' -dat wil zeggen werknemers met een zeer beperkt aantal uren op zaterdag en koopavond(en)- is vervallen.
Tot slot komt er een Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds, waaruit scholingsactiviteiten zullen worden betaald. Ook zal een deel van de gelden worden gebruikt voor kinderopvang.

De CAO gaat in op 1 april 2000 en eindigt 31 maart 2001. Het akkoord wordt de komende weken ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. De CAO geldt voor een kleine 20.000 werknemers in Doe het Zelf Zaken.

Deel: ' Vier procent loonsverhoging doe-het-zelf-branche '
Lees ook