expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: VIER PROJECTEN GENOMINEERD VOOR DE HEIN ROE

Ivo Hommes
070 370 6126

3813

02.07.1999

VIER PROJECTEN GENOMINEERD VOOR DE HEIN ROETHOFPRIJS 1999

Vier projecten ter voorkoming van criminaliteit zijn genomineerd voor de Hein Roethofprijs 1999. De genomineerden zijn: 1. Het project .Senioren en veiligheid. van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland; 2. .Nee! tegen geweld. van de gemeente Leeuwarden; 3. Het project .Opvang thuisloze jongeren. van de stichting Jeugdhulp Maastricht; 4. Het project .OOG. van de bewoners uit de wijk Westpunt te Rotterdam-Hoogvliet.
Dat maakt de commissie Hein Roethofprijs vandaag bekend in SEC, Tijdschrift over Samenleving en Criminaliteitspreventie. De Hein Roethofprijs wordt jaarlijks toegekend aan het beste initiatief in Nederland om criminaliteit te voorkomen. De prijs, een bedrag van 40.000 gulden, wordt voor de dertiende maal uitgereikt.

Het Amsterdamse project Senioren en veiligheid beoogt de veiligheidsgevoelens van senioren te verhogen. Hoewel ouderen het minst vaak slachtoffer zijn van criminaliteit, kampen juist zij met sterke gevoelens van onveiligheid. Dat bleek ook uit een bevolkingsonderzoek dat in 1995 in vier Amsterdamse wijken is gehouden. Het project omvat onder meer het geven van voorlichting over het voorkómen van criminaliteit. Tevens is ervoor gezorgd dat nep-meteropnemers en nep-thuiszorgmedewerkers geen voet meer tussen de deur krijgen, omdat in overleg met de betreffende organisaties een legitimatiebewijs is ingevoerd. In 1997 is het bevolkingsonderzoek herhaald: de onveiligheidsgevoelens bleken gedaald met 11% (van 55% in 1995 naar 44% in 1997) en ook het aantal oudere slachtoffers van criminaliteit was met 10% afgenomen (van 21% in 1995 naar 11% in 1997).

De gewelddadige dood van Meindert Tjoelker op 13 september 1997 was voor de gemeente Leeuwarden de reden om de aanpak van geweld op straat te intensiveren. Binnen een mum van tijd zag de nota Nee! tegen geweld het licht. Drie doelen worden nagestreefd: het tegengaan van straatgeweld, het verbeteren van de samenwerking tussen organisaties en het verhogen van de veiligheid op straat. Een jaar na de start van de activiteiten is een tussentijdse balans opgemaakt. Van de 43 initiatieven uit de nota zijn er inmiddels ruim 30 uitgevoerd. Voor 1999 staan er nog 12 initiatieven op het programma. De Leeuwarder aanpak toont aan hoe met de betrokken partners handen en voeten gegeven kan worden aan een probleem dat ons allen raakt.

De opvang van zwerfjongeren, een vaak vergeten groep, vormt het doel van het project dat de stichting Jeugdhulp Maastricht heeft opgezet. Geprobeerd wordt de jongeren weer .op de rails. te krijgen. Ze krijgen gedurende tien weken hulp en begeleiding bij huisvesting, financiën, scholing en/of arbeid en het opbouwen van een sociaal netwerk. Dat het project Opvang thuisloze jongeren vruchten afwerpt, blijkt uit de evaluatie. Na de interventieperiode zijn voor 22 van de 25 cliënten (88%) positieve resultaten bereikt op ten minste drie van de voornoemde gebieden. Ook na zes maanden blijkt de geboden hulp bij 68% van de jongeren te beklijven.

Het Rotterdamse project OOG is een normen- en waardenproject voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het doel is om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met ongewenst en onveilig gedrag. Tijdens speciale OOG-rondes leren de kinderen bijvoorbeeld over het belang van openbaar groen en de gevolgen van het vernielen daarvan, de effecten van vandalisme en over het optreden van de politie. Het project is een initiatief van en wordt geheel gedragen door de bewoners van de wijk Westpunt in Rotterdam-Hoogvliet. Doordat ouders, jongeren en senioren als begeleiders tijdens de OOG-rondes optreden, reikt het project verder dan de groep jonge kinderen waarop het is gericht. De sociale samenhang in de buurt heeft hiermee een enorme impuls gekregen.

Op maandag 11 oktober 1999 maakt juryvoorzitter mevrouw drs. M.W.M. Vos-van Gortel (lid van de Raad van State en oud-burgemeester van de gemeente Utrecht) bekend welke van deze projecten wordt gekozen tot winnaar van de Hein Roethofprijs 1999. De prijs is een initiatief van de redactie van SEC.

Deel: ' Vier projecten genomineerd voor Hein Roethofprijs 1999 '
Lees ook