Gemeente Purmerend

3 juni 2002 - Vier Purmerenders geinstalleerd als lid van de gemeenteraad

A. (Arie) van der Vorst (21 juli 1950) en R. (Ralph) Helmstrijd (29 juli 1982) (Leefbaar Purmerend 2001), A. (Ahmed) Nait Aicha (8 oktober 1969) (PvdA) en E.F. (Ed) Verdonk (23 januari 1966) (CDA) zijn donderdag 30 mei in de openbare vergadering door burgemeester Th. van Dam geïnstalleerd als raadslid. Zij nemen de plaats in van A.W. Boer en J.N.F. de Vringer (Leefbaar Purmerend 2001), E. Kroese-Vrolijks (PvdA) en V.D.M. Nijenhuis (CDA) die donderdag 16 mei door de gemeenteraad tot wethouder zijn benoemd. In verband met afwezigheid door vakantie staat het onderzoek van de geloofsbrieven en de installatie van C. Zandvoort van GroenLinks op de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad woensdag 26 juni. De vergadering is niet donderdag 27 juni, omdat dan de uitreiking is van diplomas van schoolexamens.

Deel: ' Vier Purmerenders geinstalleerd als lid van de gemeenteraad '
Lees ook