Gemeente Amersfoort


s 3 februari 1999

Amersfoort blijft zorgvuldig omspringen met alle vluchtelingen

Ruim vier ton wil het college van burgemeester en wethouders uittrekken om vluchtelingen met een voorlopige verblijfsvergunning (VVTV'ers) te begeleiden. Per 1 januari van dit jaar vallen ze niet meer onder de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). Dat betekent dat ze jaren moeten wachten voor ze bijvoorbeeld een cursus Nederlands kunnen volgen. Onaanvaardbaar, vindt het Amersfoorts gemeentebestuur.

Jarenlang wachten op de permanente verblijfsvergunning die je misschien ooit krijgt en in de tussentijd wonen in een vreemd land met mensen van wie je de taal niet spreekt en de gebruiken niet kent. Dat is de situatie waarin VVTV'ers kunnen raken nu het Rijk heeft bepaald dat ze per 1 januari 1999 niet meer vallen onder de WIN, omdat ze mogelijk toch terug kunnen naar hun eigen land. In de praktijk krijgt het grootste deel van de VVTV'ers echter na drie jaar automatisch een permanente verblijfsvergunning. Als het aan het rijk ligt, kunnen ze dan pas starten met een inburgeringstraject. Amersfoort vindt het belangrijk om zorgvuldig om te springen met alle vluchtelingen, niet alleen met degenen die mogen blijven. Wie jaren in den vreemde zit te wachten zonder begeleiding, krijgt vroeg of laat allerlei problemen. Met goede begeleiding hoopt de gemeente zulke problemen te voorkomen. Een ander voordeel is dat mensen die net zijn aangekomen, juist heel erg gemotiveerd zijn om 'in te burgeren'.

Hoewel de wetswijziging betekent dat gemeenten er geen geld voor krijgen, wil Amersfoort VVTV'ers een vertraagd inburgeringstraject laten volgen. Dit betekent dat zij toch naar school kunnen om Nederlands te leren, maar minder uren les krijgen dan nieuwkomers met een permanente status. Door deze maatregel, die naar schatting f 420.000,- gaat kosten, wil de gemeente voorkomen dat vluchtelingen met een niet-permanente verblijfsvergunning in de kou komen te staan. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de inburgering van VVTV'ers ten koste gaat van andere mensen die in aanmerking komen voor volwasseneneducatie. Daarom wordt het geld gebruikt voor extra onderwijscapaciteit.

Deel: ' Vier ton voor begeleiding vluchtelingen in Amersfoort '
Lees ook