Gemeente Emmen

Persbericht Vier vuiniswagens naar Palestina

Vier vuilniswagens naar Palestijnse stad Qalqilya Het college van BenW van Emmen gaat de gemeenteraad voorstellen om vier afgeschreven vuilniswagens aan te bieden aan de stad Qalqilya op de westelijke Jordaanoever in Palestina. De vier vuilniswagens staan op de nominatie in mei 2000 te worden vervangen door nieuwe.

In samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten meegewerkt aan de tot standkoming van de Vereniging van Palestijnse Gemeenten in de autonome Palestijnse gebieden, the Association of Palestinian Local Authorities (APLA).

Sinds het ontstaan van dit samenwerkingsverband in 1997 onderhoudt de gemeente Emmen als lid van de VNG contacten met de stad Qalqilya op de westelijke Jordaanoever. In februari 1998 vond vanuit Emmen een werkbezoek in Palestina plaats, enkele maanden later volgde een tegenbezoek van Palestijnse burgemeesters aan enkele Nederlandse gemeenten waaronder Emmen. Tijdens die bezoeken is gesproken over hoe het Palestijnse locale bestuur en het gemeentelijke apparaat aldaar, kunnen worden gesteund en versterkt ter ondersteuning van een succesvolle opbouw van de jonge Palestijnse staat. Daarbij kwamen ideeën ter tafel voor verbetering van de recreatieve functie van de dierentuin in Qalqilya, uitbreiding van de gemeentelijke automatisering en modernisering van de vuilnisophaaldienst. Met name dit laatste leidde tot het initiatief om de vier vuilniswagens aan te bieden.

Het voorstel staat op de agenda voor de gemeenteraadsvergadering in jauuari 2000.

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)1999 Gemeente Emmen

Deel: ' Vier vuiniswagens gemeente Emmen naar Palestina '
Lees ook