Gemeente Rijswijk


Vier wijkontwikkelingsplannen Rijswijk van start

Rijswijk, 9 februari 1999

Woensdag 10 februari a.s. om 16.00 uur opent drs.Th.L.N. Weterings, wethouder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, en Wijkbeheer van de gemeente Rijswijk het kantoor van het bureau Wijkontwikkelingsplannen. Het bureau is gevestigd aan de Huis te Landelaan 416.

Onder het motto "Thuis in de Wijk" zullen door de drie corporaties en de gemeente in nauw overleg met wijkbewoners in 1999 voor de wijken Te Werve, Muziekbuurt, Kleuren- en Artiestenbuurt en Steenvoorde Zuid wijkontwikkelingsplannen worden gemaakt. De keus voor deze wijken is gemaakt op basis van onderzoek door het OTB, een onderzoekszoekbureau van de TU Delft.

Binnen de Haagse regio zijn deze wijken, die allemaal ouder zijn dan twintig jaar, op de langere termijn kwetsbaar. Het maken van wijkontwikkelingsplannen is bedoeld om te zorgen dat deze wijken ook over tien jaar nog voldoen, de concurrentie met andere wijken in Haaglanden goed aankunnen en voor de wijkbewoners een prettige woonplek blijven.

Corporaties en gemeente hebben bijna een miljoen gulden uitgetrokken voor het opstellen van deze wijkontwikkelingsplannen. Twee externe bureaus voor management en advies zijn aangetrokken om samen met ruim dertig medewerkers van gemeente en corporaties de wijkontwikkelingsplannen het komende jaar op te stellen. Aan de Huis te Landelaan is het gezamenlijk Bureau Wijkontwikkelingsplannen geopend.

Wijkbewoners zullen op vele manieren betrokken worden bij het maken van een wijkontwikkelingsplan voor hun wijk. Zij zullen gevraagd worden vertegenwoordigers te leveren voor een werkgroep waarin bewoners, corporaties en gemeente samen het wijkontwikkelingsplan maken. In februari en maart zullen deze werkgroepen hun werk beginnen. Per wijk zal regelmatig een wijkkrant verschijnen. Regelmatig zullen zogenaamde wijkconferenties gehouden worden waar de stand van zaken rond het wijkontwikkelingsplan wordt besproken. Leden van het College van B&W en de Gemeenteraad zullen daar steeds bij aanwezig zijn.

Januari 2000 zullen de wijkontwikkelingsplannen gereed zijn. Op dat moment gaat ook de nieuwe subsidieregeling van de Rijksoverheid van start voor stedelijke vernieuwing. Rijswijk wil op tijd klaar zijn met haar wijkontwikkelingsplannen om een gedegen en door alle partijen gedragen subsidieaanvraag te kunnen doen.Afdeling Bestuursondersteuning en Voorlichting. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Vier wijkontwikkelingsplannen Rijswijk van start '
Lees ook