ACCENTURE

sterke vierde kwartaal- en eindejaarsresultaten Accenture

De inkomsten en bedrijfswinst in het vierde kwartaal zijn ver boven verwachting;
Accenture maakt sterke vierde kwartaal- en eindejaarsresultaten bekend

New York/Amsterdam, 11 oktober 2001 - Adviesbureau voor management & technologie Accenture heeft vandaag sterke resultaten voor het vierde kwartaal en het op 31 augustus 2001 afgelopen boekjaar bekendgemaakt, die de eerdere verwachtingen van het bedrijf en de schattingen van alle analisten aangaande de inkomsten, bedrijfswinst en winst per aandeel overtreffen.

De inkomsten vóór belastingaftrek ('netto-inkomsten') over het gehele jaar bedroegen USD 11,44 miljard, een toename van 17 procent in Amerikaanse dollars en 23 procent in lokale valuta ten opzichte van het vorige boekjaar. De netto-inkomsten in het vierde kwartaal bedroegen USD 2,78 miljard, een toename van 11 procent in Amerikaanse dollars en 16 procent in lokale valuta ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar.

Het inkomen vóór het minderheidsbelang op pro forma basis over het afgelopen boekjaar, eenmalige IPO en verwante kosten niet meegerekend, bedroeg USD 922 miljoen. Het inkomen vóór het minderheidsbelang op pro forma basis in het vierde kwartaal bedroeg USD 104 miljoen, eenmalige kosten niet meegerekend. De verwaterde winst per aandeel op dezelfde basis bedroeg USD 0,91 (USD 0,81 met aftrek van winst uit investeringen) over het gehele jaar en USD 0,12 in het vierde kwartaal.

Eenmalige kosten niet meegerekend, bedroeg de bedrijfswinst op pro forma basis USD 1,45 miljard, ofwel 13 procent van de netto-inkomsten, over het gehele jaar en USD 257 miljoen, ofwel 9 procent van de netto-inkomsten, in het vierde kwartaal.

'Onze sterke prestaties in het vierde kwartaal en over het afgelopen jaar getuigen van de diversiteit van ons bedrijf in zowel commercieel als geografisch opzicht en van onze wil om onze klanten innovatieve oplossingen te bieden,' zei Joe W. Forehand, de voorzitter en CEO van Accenture. 'We hebben ons doel ten aanzien van inkomsten en bedrijfswinst ruimschoots gehaald, hetgeen gezien het huidige economische klimaat een opmerkelijke prestatie is. Met onze benadering van inkomstengroei en effectief kostenbeheer hebben we ervoor gezorgd dat Accenture tot de best gepositioneerde bedrijven in de dienstensector behoort.'

Een grote bijdrage aan de sterke prestaties van Accenture in het afgelopen belastingjaar werd geleverd door de tweecijferige groei in de vijf wereldwijde market units en twee grootste geografische regio's.

De netto-inkomsten van Accentures Government global market unit lagen in het boekjaar 2001 voor het eerst boven de USD 1 miljard, een toename van 26 procent ten opzichte van boekjaar 2000. De Products global market unit meldde een toename van 20 procent in de netto-inkomsten, waarmee het totaal op USD 2,27 miljard komt. De Resources global market unit meldde netto-inkomsten van USD 1,97 miljard in het afgelopen jaar, een toename van 19 procent. De Communications & High Tech global market unit behaalde netto-inkomsten van USD 3,23 miljard, een toename van 15 procent ten opzichte van het boekjaar 2000. De Financial Services global market unit maakte netto-inkomsten van USD 2,90 miljard bekend, 14 procent meer dan in boekjaar 2000.

De netto-inkomsten van Accentures vestigingen op het Amerikaanse continent bedroegen USD 6,18 miljard in boekjaar 2001, een toename van 17 procent in Amerikaanse dollars en 18 procent in lokale valuta ten opzichte van vorig jaar. De netto-inkomsten van Accentures vestigingen in de regio Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India (EMEAI) bedroegen USD 4,44 miljard, een toename van 20 procent in Amerikaanse dollars en 32 procent in lokale valuta. In de Pacifische regio in Azië bedroegen de netto-inkomsten USD 826 miljoen, een toename van 6 procent in Amerikaanse dollars en 17 procent in lokale valuta.

'Ons succes in het afgelopen jaar is aan vele factoren te danken, zoals de toewijding van onze professionele medewerkers, die erop gebrand zijn hun klanten kwaliteit te leveren, en de kracht van de relaties met onze klanten, waarvan vele al meer dan tien jaar bestaan,' zei Forehand. 'We zijn ook blij met de groeiende belangstelling van onze klanten voor de uitbesteding van zakelijke transformatieprocessen - de combinatie van uitbesteding, consulting en andere capaciteiten om essentiële zakelijke functies te verbeteren en significante en duurzame verbetering in de prestaties van het gehele bedrijf te creëren.'

Accentures netto-inkomsten uit uitbesteding, waaronder de uitbesteding van zakelijke transformatieprocessen, zijn het afgelopen jaar met 20 procent gegroeid naar USD 1,98 miljard en maken meer dan 17 procent van de netto-bedrijfswinst in boekjaar 2001 uit.

Accenture verklaarde dat het door de gevolgen van de tragische gebeurtenissen op 11 september in het eerste kwartaal van boekjaar 2002 eenmalig extra kosten van hooguit USD 40 miljoen zal maken. Zelfs ondanks deze kosten heeft het bedrijf vertrouwen in de schattingen voor het eerste kwartaal van de analisten ten tijde van Accentures eerste openbare aanbieding.

Over Accenture
Accenture is een wereldwijd opererend concern voor managementconsultancy en technologie met een omzet van 10,3 miljard dollar. In 46 landen werken meer dan 75.000 medewerkers voor klanten in alle denkbare branches, waarvan 800 in Nederland. De diensten die het netwerk van Accenture verleent, lopen uiteen van het verschaffen van risicokapitaal en het lanceren van bedrijven tot diensten op het gebied van managementconsultancy, technologie en samenwerkings-verbanden. Zie ook: www.accenture.com.


---
NOOT voor de REDACTIE: Afzender van dit persbericht is Accenture. Dit bericht is een letterlijke weergave van het internationale persbericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Accenture, Walter Wassenaar (020 - 493 83 83).

11 okt 01 17:45

Deel: ' Vierde kwartaal- en eindejaarsresultaten Accenture '
Lees ook