Vierde revalidatie- onderzoeksdag

Het samenwerkingsverband iRv, SRL en Universiteit Maastricht organiseert dit jaar de vierde revalidatie- onderzoeksdag. De dag is gepland op 23 november a.s.
Het thema voor dit jaar is effectiviteit van hulpmiddelen. Het definitieve programma verschijnt in september. Eerste informatie over deelname en het indienen van bijdragen treft u aan in de bijlage.

Het wordt stellig een boeiende dag, en de organisatoren stellen de aanwezigheid personen met interesse in revalidatieonderzoek zeer op prijs.

Deel: ' Vierde revalidatie- onderzoeksdag '
Lees ook