Gemeente Amersfoort

Vierde sociaal debat: opvoeding is geen prive zaak

datum: 28 mei 2002

Voor het vierde sociaal debat van de campagne Iedereen doet mee:

Door hoogleraar pedagogiek Prof. Micha de Winter

Opvoeding is geen privé-zaak.
'It takes a village to raise a child.'
Wat voor een stad hebben we nodig om onze kinderen op te voeden?

Maandag 10 juni 2002 om 20.00 uur in De Observant

Als er dingen misgaan met jeugdigen krijgen ouders meestal de schuld. Dat is niet altijd terecht. Ouders zijn belangrijk maar er spelen meer mensen een rol. Er vallen gaten in de maatschappelijke opvoeding van kinderen. Dus moeten we nadenken over de wijze waarop we ons willen bemoeien met de opvoeding van de kinderen van de buren, de leerlingen op school, de leden van het F team van de voetbalclub en de jongeren die op straat rondhangen.

Het is al te simpel om de jeugd van tegenwoordig te verwijten dat ze geen normen en waarden meer hebben. Problemen op dat vlak hebben ook te maken met het voorbeeld dat volwassenen geven, en met de manier waarop de samenleving gestalte geeft aan de twee basale dimensies van elk geslaagd opvoedingsproces: steun en toezicht.

Prof. Dr. Micha de Winter gaat in op de vraag hoe de lokale overheid, maatschappelijke organisaties en burgers de bedreigde participatie en sociale bindingen van jeugdigen ten goede kunnen keren. Prof.dr. Micha de Winter is hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Na de lezing is er een discussie met de zaal aan de hand van stellingen onder leiding van Henk Huitink, hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amersfoort. Hierbij zal de Amersfoortse situatie nadrukkelijk aan de orde komen.
Een boeiende avond voor iedereen die thuis of in het werk jongeren tegenkomt. Politici, beleidsmakers, ouders, onderwijsgevenden, schoolbesturen, welzijnswerkers en een ieder die betrokken is bij wijkwerk, uitgaansleven, overlast en de veiligheid op straat.

In: Stadsinformatiecentrum de Observant, Stadhuisplein 7 Amersfoort Toegang gratis; Aanmelden vooraf wenselijk: tel 033- 4694617 ( secr. WSO)
Organisatie: Campagne Iedereen doet mee,
I.s.m. De Observant.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vierde sociaal debatin Amersfoort opvoeding is geen prive zaak '
Lees ook