Vierde tranche Crisis- en herstelwet

Waterfront Harderwijk, Centrumplan Eerbeek/Brummen, Spoorzone Tilburg, Oostelijk centrumgebied Arnhem en vliegbasis Soest/Zeist zijn in de Crisis- en herstelwet aangewezen als ontwikkelingsgebieden.

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Schultz van Haegen (I en M). Het gaat om invoering van de zogenoemde vierde tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw).

Naast de ontwikkelingsgebieden, worden in het besluit twee innovatieve experimenten (en twee uitbreidingen van lopende experimenten), een nieuwe categorie voor bijlage I en een aantal projecten aan bijlage II toegevoegd.

Ontwikkelingsgebieden

In het besluit worden Waterfront Harderwijk, Centrumplan Eerbeek/Brummen, Spoorzone Tilburg, oostelijk Centrumgebied Arnhem en vliegbasis Soest/Zeist aangewezen als ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kan in deze herstructureringsgebieden de milieugebruiksruimte opnieuw worden verdeeld uitgaande van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Het besluit stelt bestuurders in staat om via een gebiedsontwikkelingsplan tijdelijk van de normen af te wijken zodat de herstructurering daadwerkelijk van de grond kan komen, mits er op termijn een betere situatie ontstaat.

Innovatieve experimenten

Het gaat het om:

* Newtonpark Leeuwarden, waar de gemeente innovatieve bedrijven de ruimte wil geven. * Gemeente Almere. Het gaat om het niet meer handhaven van bepaalde bepalingen uit het Bouwbesluit bij particulier opdrachtgeverschap.

Nieuwe categoriën van de Crisis- en herstelwet

Bijlage I Aan de categorieën van bijlage I wordt toegevoegd: de categorie verduurzaming landbouw. Het gaat  in dit geval om het mogelijk maken van grote installaties voor de verwerking van dierlijke mest in een gebied met een industriële bestemming.

Bijlage II Aan bijlage II worden toegevoegd:

* landschapspark Lingezegen * bedrijvenpark Deventer A1 * glastuinbouwcluster Withagen en Afvalverwerking VAR (Voorst) * nieuwe Driemanspolder (Zoetermeer) * gebiedsontwikkeling luchthaven Twente * Hofbogen Rotterdam * stationsomgeving Driebergen-Zeist * landgoed de Reehorst * Rotterdamsebaan Den Haag * N50 Ens-Emmeloord * IJzeren Rijn

Deel: ' Vierde tranche Crisis- en herstelwet '


Lees ook