Provincie Noord-Holland

4e uitgave archeologiereeks gereed
Haarlem, 17 maart 2003 - Het boekje, Wisselende seizoenen en verborgen landschappen, Wetland archeologie in de Velserbroek is vanaf heden verkrijgbaar op het Servicepunt van de Provincie Noord-Holland. Het is geschreven door J.H.F. Bloemers en L.L. Therkorn. Het is de vierde uitgave in de reeks over archeologie in Noord-Holland. Eerder verschenen Vikingen in Noord-Holland door Jan Besteman, Bekermensen aan zee door Robbert van Heeringen en Een fort aan de Waddenzee, geschiedenis en archeologie van de Schans van Texel onder redactie van Arnould van Carmiggelt.

Het boekje gaat over de ongeschreven geschiedenis van mensen die vanaf ongeveer 2000 voor Christus tot enkele eeuwen na het begin van onze jaartelling geleefd hebben en hun doden begroeven op de grens van land en water, aan de boorden van de Noordzee en de oevers van de IJ-stroom. Het verhaalt van de archeologische speurtocht naar de manier waarop zij in dat landschap hebben gewoond, gewerkt en rondgetrokken en welke veranderingen in hun bestaan en hun omgeving zich door de eeuwen hebben voltrokken. En het doet een poging te achterhalen hoe die mensen gedacht hebben over hun plaats in de wereld van toen: de band met hun familie en voorouders, de betekenis van de wisseling van de seizoenen voor het boerenbestaan, de invloed van bovennatuurlijke machten op het wel en wee van mens en natuur.

De aanleiding voor het verhaal is het plan uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw om in de weilanden van de Velserbroek een nieuwe stadswijk voor circa 15.000 inwoners te bouwen. In Velsen bestond in die tijd een actieve groep vrijetijds archeologen die actief betrokken waren bij de opgravingen van het Romeinse fort uit het begin van de jaartelling op de plaats waar nu de Wijkertunnel ligt. Zij werkten nauw samen met professionele archeologen van de Universiteit van Amsterdam en vestigden de aandacht op de nieuwbouwplannen. Intensieve geologische boringen door de Velsense geo-archeoloog Wim Bosman en de eerste kleine proefopgravingen in de Velserbroek tussen 1983 en 1985 maakten duidelijk dat er onvermoede en interessante zaken uit de tijd ver voor de Romeinen te vinden waren. Uiteindelijk zijn met veel steun van de Provincie Noord- Holland en de Universiteit van Amsterdam en dankzij de medewerking van de Gemeente Velsen van 1985 tot 1994 in totaal 6 hectare opgegraven van de 300 hectare die de Velserbroek groot is; gezien de diepte, de soms talrijke archeologische lagen en verassende vondsten is dit een opmerkelijke prestatie. Dit verhaal gaat over de tijd waarin nog geen schrift bestond, de tijd voor de geschreven historie: de pre-historie dus. Alle informatie over die schriftloze samenlevingen moet dus vergaard worden uit de overblijfselen die zij hebben nagelaten: de resten van hun keukengerei, de funderingen van hun boerderijen, de botten van hun veestapel en de sporen van hun begraafplaatsen. Het is het vak van de archeoloog om door opgravingen die meestal onopvallende resten op te sporen en zo de mensen uit de prehistorie als het ware aan de praat te krijgen. En met een beetje geluk - zoals in de Velserbroek - blijkt dat er meer verbanden zijn van onze moderne cultuur en omgeving met die van de verborgen landschappen onder onze voeten dan we voor mogelijk houden.

Al de publicaties zijn te verkrijgen via het servicepunt op het Houtplein, tel. (023) 514 4553. Kosten per publicatie 2,50 (excl. verzendkosten).

Inlichtingen: Annabet van Duinen, tel. (023) 514 31 81 Inlichtingen voor de pers: Marieke Ottevanger, tel. (023) 514 40 07 Marieke Ottevanger 17-3-2003 15:58:00

Deel: ' Vierde uitgave archeologiereeks Noord-Holland gereed '
Lees ook