Bank Nederlandse Gemeenten


Den Haag, 26 augustus 1999

VIERDE VERHOGING GBP-EMISSIE VAN DE BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN

De nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft besloten tot een vierde verhoging van de, op 30 maart 1998 uitgegeven GBP-obligatielening van GBP 200 miljoen, met een aflossingsdatum van 30 maart 2005 en een coupon van 6 3/8%. Deze obligatielening is reeds verhoogd met GBP 60 miljoen, GBP 140 miljoen en GBP 50 miljoen. De vierde verhoging bedraagt GBP 50 miljoen. Het totaal van de lening komt daarmee op GBP 500 miljoen.

De verhoging zal tegen een uitgiftekoers van 100.161% worden uitgebracht. Op basis hiervan bedraagt het effectieve rendement 6,329%. Daarnaast worden er 159 dagen aan opgelopen rente berekend. Hierdoor loopt deze verhoging gelijk met, en wordt 40 dagen na storting fungibel met, de oorspronkelijke emissie. De storting is gesteld op 9 september 1999.

Notering in Luxemburg en Amsterdam zal worden aangevraagd. De lening wordt uitgebracht door Barclays Capital.

Voor nadere informatie email: info@bng.nl


Deel: ' Vierde verhoging GBP-emissie Bank Nederlandse Gemeenten '
Lees ook