expostbus51


Ministerie van Financien


https://www.minfin.nl

FINANCIEN: 4e VOORTGANGSRAPPORTAGE EURO NAAR TK

PERSBERICHTNR. 99/036 Den Haag 12 februari 1999

VIERDE VOORTGANGSRAPPORTAGE EURO NAAR DE KAMER

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag de vierde voortgangsrapportage van de Interdepartementale Werkgroep Euro (IWE) naar de Tweede Kamer gezonden. Hierin wordt beschreven hoe de voorbereiding bij de overheid op de inwerkingtreding van de derde fase is gegaan. Verder wordt aangegeven hoe de voorbereiding bij de overheid op de komst van de euro in de komende jaren zal plaatsvinden.
Zalm concludeert dat .de overheid in 1998 (de periode waarover de rapportage gaat) goed op koers ligt. en dat .vertrouwen schept.. .Het traject tot 2002 is evenwel complex en kent nog een aantal kritische fasen en zal daarom de volle aandacht van de bestuurlijke top moeten blijven houden..
Als bijlage bij de rapportage zit een geactualiseerde versie van de IWE-uitgangspunten.
De volledige tekst van de rapportage en de uitgangspunten is te vinden op de internetsite van het Ministerie van Financiën (www.minfin.nl).

Woordvoerder: drs.F.F.M. Kemperman
Tel.nr.: 070 - 342 8236


12 feb 99 12:18

Deel: ' Vierde voortgangsrapportage euro naar Tweede Kamer '
Lees ook