Provincie Groningen

Groningen, 16 oktober 2001 Persbericht nr. 202

24 sollicitanten burgemeestersvacature Ten Boer

Er hebben 24 personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Ten Boer.

De vacature ontstond per 1 september j.l., omdat de heer Alssema werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Staphorst. Van de in totaal 24 sollicitaties zijn er

* 10 uit PvdA kring

* 7 CDA

* 3 Christen Unie/GPV

* 1 VVD

* 1 D66

* 1 Groen Links

* 1 zonder politieke banden

Onder de sollicitanten bevinden zich slechts 2 vrouwen 15 van de kandidaten bekleden op dit moment een bestuurlijke functie op gemeentelijk of provinciaal niveau.

Voor meeer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: de heer W.M. Goutier, hoofd afdeling bestuurscontacten, tel. 050 3164133

Deel: ' Vierentwintig sollicitaties voor burgemeestersambt Ten Boer '
Lees ook