_________
| De Duurzaamsite / Nieuws 2000 |

Vijf 'Groene Grens' debatten in het voorjaar

In het kader van de campagne Trek de Groene Grens organiseren Milieudefensie en Natuur en Milieu in het voorjaar een serie van vier regionale Groene Grens debatten, die wordt afgesloten met een groot slotdebat tussen Tweede-Kamerleden en milieuactivisten.

Gronigen, 16 maart

De ontwikkeling van het Noorden: met of zonder zweeftrein? Hoe belangrijk is de landbouw voor de ontwikkeling van het Noorden? In welke gevallen mag de uitbreiding van recreatieve bedrijvigheid ten koste gaan van de natuur? Horen snelle railverbindingen tussen het Noorden en de randstad bij en aantrekkelijk woonklimaat? Sprekers:Rik Herngreen (projectontwikkelaar), Ernst Oosterveld (landbouwdeskundige), Ultsje G.Hospers (It Fryske Gea) en Carla Alma.
Organisatie: Milieudefensie, milieufederatie Friesland, milieufederatie Groningen en milieufederatie Drenthe Plaats:Huis De Beurs, hoe A-kerkhof/Vismarkt/Folkingstraat, Groningen.
Bereikbaarheid: 10 minuten lopen vanaf NS-station. Tijd:20.00 uur

Arnhem, 29 maart

Boeren en milieuvrienden: bondgenoten voor de open ruimte!? Weilanden en akkervelden: boeren leven en milieuvrienden genieten ervan. Een bondgenootschap ligt voor de hand. Maar onder welke voorwaarden? Hoe milieu- en diervriendelijk willen boeren gaan werken om voor de milieubeweging een acceptabele partner te zijn? Hoe betrouwbaar is de milieubeweging als bondgenoot, als zij land aan de agrarische sector wil onttrekken ten behoeve van natuurontwikkeling? Welke rol spelen natuurbeschermers en recreatieondernemers hierbij?
Sprekers: Bertram Zagema (Milieudefensie), Monique Veraart (voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), Machteld Versnel (Natuurmonumenten), Arjan de Bakker (Recron). Organisatie: Milieudefensie en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).
Plaats: zalencentrum De Coehoorn, Coehoornstraat 17, Arnhem. Bereikbaarheid: tegenover NS-station.
Tijd: 20.00 uur

Leiden, 13 april

De verleidelijkheid van de compacte stad Het open houden van het platteland en het intensief gebruik van het nu al bebouwde gebied horen bij elkaar. Voor sommigen is de compacte stad een ideale leefplek (heterogeen en veel reuring), voor anderen een schrikbeeld (op elkaar gepakte mensenmassa). Waarin zit de verleiding van de compacte stad en hoe zorg je ervoor dat die leefbaar blijft?
Stedebouwkundigen, architecten en politici zullen op deze debatavond in woord en beeld op deze vragen ingaan. Sprekers: Rudolf Das (futuroloog), Erik Zinger (stedebouwkundige), Jan-Willem van Kuilenburg (architect), Vera Dalm (Natuur en Milieu).
Het debat vindt plaats op donderdag 13 april om 20.00 uur in gebouw Het Stadsbouwhuis, Lange Gracht 72, Leiden. Bereikbaarheid: 15 minuten lopen vanaf station en bus 56. Georganiseerd in samenwerking met de Zuid- en Noordhollandse Milieufederaties en lokale milieu- en bewonersorganisaties.

Tilburg, 27 april

Werken aan herstructurering van bedrijventerreinen Nieuwe bedrijventerreinen zijn niet nodig; alle ruimteclaims van bedrijven kunnen op bestaande bedrijventerreinen worden gehonoreerd. Hoe reeel is deze wens? Zijn er grenzen aan de mogelijkheden van herstructurering en intensiever gebruik? Stoot zuinig ruimtegebruik door gemeenten en provincie bedrijven af, met alle nadelige gevolgen voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van dien? Een confrontatie tussen het bedrijfsleven, milieubeweging en politiek. Sprekers: Paul van Poppel (Brabantse Milieufederatie), Henk van der Kolk (FNV) e.a. Het debat vindt plaats op donderdag 27 april om 20.00 uur in cafe restaurant Boerke Mutsaerts, Vijverlaan 2, Tilburg. Bereikbaarheid: vlakbij NS-station Tilburg-west. Georganiseerd in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie.

Grote polder, 21 mei

Slotdebat: waar trekken Kamerleden de Groene Grens? Ruimtelijke ordening en verkeersbeleid staan hoog op de Haagse politieke agenda. Binnenkort verschijnen het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan en de 5e Nota Ruimtelijke Ordening. Alle reden dus om Tweede Kamerleden aan de tand te voelen over hun standpunten. Dat gebeurt in een aantal spannende twistgesprekken tussen Tweede-Kamerleden en lokale milieuactivisten. Het slotdebat vindt plaats op zondag 21 mei in de Grote Polder (Groene Hart) bij Zoeterwoude.
Meer informatie: tel: 020-6262620, website: www.milieudefensie.nl ___________________

Trix Kruger
regiomedewerker Groepen Midden-Nederland
Lokaal Actief, Vereniging Milieudefensie Postbus 19199
1000 GD Amsterdam
groepentel. 020-5507355
Bezoekadres: Damrak 26/28, Amsterdam

Deel: ' Vijf 'Groene Grens' debatten in het voorjaar '
Lees ook