Gemeente Dordrecht


---

5 nieuwe projecten voor een betere elektronische dienstverlening

Vincent Brinkhof
De gemeente Dordrecht gaat verder met het uitbreiden van haar elektronische dienstverlening. Dit jaar start de gemeente 5 nieuwe projecten. In 2005 wil de gemeente alle gemeentelijke processen van inspraak tot dienstverlening met internettechnologie organiseren en integreren in de Dordtse samenleving.

Alle informatiestromen van zowel binnen als buiten de gemeente worden het komende jaar gedigitaliseerd. Daarnaast ontwikkelt de gemeente een digitale kaart van de stad. Op deze digitale kaart kunnen de inwoners van Dordrecht op zowel wijk- als straatniveau zien waar bijvoorbeeld de hondenuitlaatplaatsen en winkelcentra zijn.

Dordrecht kan zich naar burgers en bedrijven toe als een volwaardige E-gemeente presenteren als de eigen medewerkers voldoende ervaring hebben met webtechnologie. Het Intranet krijgt daarom binnen de gemeente een prominente en onmisbare plek. Een belangrijk onderdeel van het intranet is het interne E-loket.

Naast het ontwikkelen van het interne E-loket breidt de gemeente het bestaande E-loket uit van 60 naar 400 producten. Gisteren is de gemeente gestart met een campagne om de naamsbekendheid en gebruik van het E-loket te vergroten. Maar om alle producten voor de website, het E-loket en het intranet vraaggericht te kunnen leveren, stelt de gemeente een midoffice in. Deze midoffice is belangrijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Het office stemt systemen op elkaar af en voorkomt dubbele en onjuiste gegevens.

De totale kosten voor deze vijf project bedragen 1,4 miljoen euro. Binnen de gemeente is een onafhankelijk multidisciplinair team, het E-team genaamd, belast met de uitvoer van de genoemde projecten.

Deel: ' Vijf nieuwe projecten voor betere elektronische dienstverlening in D.. '
Lees ook