Nederlandse Kankerbestrijding

Kankerherdenkingsdag: Zorg voor stervenden

Amsterdam, 18 maart 2003 - De KWF-Kankerherdenkingsdag, 21 maart, staat dit jaar in het teken van zorg voor stervenden. De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) heeft dit thema gekozen omdat de kwaliteit van sterven van invloed is op het verwerken van het verlies. Resultaten van recent onderzoek hiernaar worden gepresenteerd tijdens het KWF-symposium 'Kwaliteit van sterven. Kwaliteit van nabestaan' in het Singer Museum in Laren. Het onderzoek is gedaan door het Instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies (IVA) uit Tilburg in opdracht van het KWF en Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ).

Als handreiking aan patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is en hun naasten, verschijnen op deze dag drie nieuwe KWF-uitgaven: een brochure voor mensen met kanker die weten dat zij niet meer zullen genezen, een brochure voor mensen met kanker in de stervensfase en het boekje 'Mensen vertellen over Kanker en sterven' met elf ervaringsverhalen van nabestaanden. Dit 'lotgenotencontact' is een aanvulling op de brochures die vooral praktische informatie, adviezen en adressen bevatten.

Jaarlijks overlijden in ons land 37.000 mensen aan kanker. De eerste KWF-Kankerherdenkings-dag is gehouden in 1999 naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het KWF. De KWF-Kankerherdenkingsdag 2003 heeft plaats aan de vooravond van de 'Week van de palliatieve zorg' (24 - 29 maart).

Symposium 21 maart
Op het KWF-symposium 'Kwaliteit van sterven. Kwaliteit van nabestaan' komen genodigden van verenigingen voor kankerpatiënten en andere organisaties die beleidsmatig betrokken zijn bij zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Een van de sprekers is Frans Baar, directeur van Verpleeghuis Antonius in IJsselmonde en vooraanstaand beleidsmaker op het terrein van zorg voor stervenden. Jacobine Geel (Heilig Vuur, NCRV) leidt de bijeenkomst en praat met nabestaanden die hebben meegewerkt aan het boekje met ervaringsverhalen.

KWF en zorg voor stervenden en nabestaanden
Naast de strijd voor minder kanker en meer kans op genezing, strijdt het KWF ook voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden: Begin jaren '80 is het KWF betrokken geweest bij een van de eerste initiatieven op het terrein van terminale thuiszorg in Amsterdam en omgeving. Al vele jaren verstrekt het KWF subsidie aan VTZ. Het Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale Patiënten Nederland (NPTN) heeft met KWF subsidie de website www.palliatief.nl ontwikkeld. Hierop staat onder meer per provincie welke palliatieve zorg daar beschikbaar is.

Voor kinderen die met kanker te maken hebben, heeft het KWF de website www.kankerspoken.nl laten ontwikkelen. Voor basisscholen heeft het KWF een lespakket rouwverwerking uitgebracht. De Contactgroep Nabestaanden van Kankerpatiënten (CNK) en de Stichting Achter de Regenboog voor rouwverwerking door kinderen ontvangen KWF-subsidie.

Elk jaar organiseert het KWF op de laatste zaterdag van november een bijeenkomst in het Koningin Wilhelminabos ter nagedachtenis aan dierbaren die aan kanker zijn overleden (zie www.wilhelminabos.nl).

Bestelwijze brochures
De drie nieuwe KWF-uitgaven voor patiënten en hun naasten verschaffen informatie over wat hen te wachten kan staan en welke hulp zij daarbij kunnen inroepen. Bestellen is mogelijk bij het
KWF-Voorlichtingscentrum, Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam, via de KWF-Hulp- en Informatielijn (gratis) 0800-0226622 en via www.kankerbestrijding.nl. De brochures zijn gratis, voor het boekje wordt een vrijwillige tegemoetkoming in de kosten op prijs gesteld.

Deel: ' Vijfde Kankerherdenkingsdag 'Zorg voor stervenden' '
Lees ook