MKB-Nederland


09-08-1999

Vijfhonderdste deelnemer aan exportsubsidieregeling PSB

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken heeft vorige maand de vijfhonderdste deelnemer aan de subsidieregeling Programma Starters op Buitenlandse Markten (PSB)´ verwelkomd. Het gaat om een producent van voedingssupplementen die zich met behulp van de PSB gaat richten op de Franse markt.

De PSB biedt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) de mogelijkheid om op kosten van het ministerie van Economische Zaken, een exportstrategie op te laten stellen door een exportconsulent van de Kamer van Koophandel of een bij de uitvoering van het programma betrokken branche-organisatie (onder andere Metaalunie en Fenecon). Deze branches hebben begin dit jaar een contract afgesloten met Ybema om uitvoering te geven aan de PSB. Tijdens de uitvoering van de exportstrategie krijgen de deelnemende bedrijven voortdurend begeleiding van de exportconsulent van de Kamer van Koophandel of de branche-organisatie.

Subsidie
De exportstrategie dient als handleiding bij de eerste schreden van de ondernemer op exportgebied. De kosten hiervan zijn voor rekening van het ministerie van Economische Zaken (EVD). Op basis van de exportstrategie komt de beginnende of kleine exporteur bovendien in aanmerking voor subsidie voor één of meer van de volgende activiteiten: - het laten uitvoeren van een marktonderzoek; - het laten organiseren van een marktbezoek; - het volgen van een exportcursus; - het laten vervaardigen van presentatiemateriaal (zoals brochures); - het deelnemen aan een buitenlandse (vak)beurs; - het in dienst nemen van een exportmedewerker.
Voor de eerste vijf activiteiten geldt een financiële tegemoetkoming van 50 procent van de kosten tot een maximum van 5.000,-. Voor de zesde activiteit kan een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal
20.000,- worden verkregen.

Duitsland populair
Staatssecretaris Ybema streeft er naar in 1999 door middel van de PSB minimaal 750 mkb-ondernemers te helpen bij hun eerste schreden op een nieuwe buitenlandse markt. Hij is dan ook verheugd dat al zo vroeg in het jaar tweederde van de doelstelling is bereikt. De belangstelling van de PSB-deelnemers, waarvan 40 procent voor het eerst gaat exporteren, geldt vooral voor Duitsland. Ruim een kwart van de vijfhonderd ingediende strategieën is gericht op dit land. Ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn populair. Respectievelijk 11 en 10 procent van de deelnemers wil exporteren naar die landen. In de belangstelling staan ook Frankrijk met 6 procent en België met 5 procent van de ingediende strategieën. De deelnemende landen zijn met name actief in de metaalproductenindustrie, machine-industrie, groothandel, zakelijke dienstverlening en informatietechnologie.

Handelsmissie
Met name de export naar Frankrijk biedt volgens het ministerie van Economische Zaken en MKB-Nederland nog volop groeimogelijkheden. Beiden organiseren daarom op 17 en 18 november a.s. een handelsmissie naar het Noord-Franse Lille. Nederlandse mkb-ondernemers en Franse ondernemers (die van te voren zijn geselecteerd) zullen elkaar dan ontmoeten om verdere handelscontacten te onderzoeken. U kunt hierover meer lezen in de rubriek Internationale Zaken. Ondernemersorganisaties en bedrijven die meer willen weten over de exportmissie naar Frankrijk, kunnen voor een informatiepakket contact opnemen met de exportmedewerkster van MKB-Nederland, mw. H. Hoogland, tel. 015-2191406. Branche-organisaties die geïnteresseerd zijn in een PSB-contract met staatssecretaris Ybema, kunnen terecht bij het ministerie van Economische Zaken. Meer informatie over het PSB-programma is beschikbaar via internet: www.evd.nl.

Deel: ' Vijfhonderdste deelnemer aan exportsubsidieregeling PSB '
Lees ook