Gemeente Oosterhout


Vanaf dinsdag 8 februari

Vijftig asielzoekers voor zes maanden gehuisvest in hotel "De Roskam"

Dinsdag 8 februari a.s. worden in het hotel "De Roskam" in Dorst vijftig asielzoekers ondergebracht. Dit gebeurt voorlopig voor een periode van zes maanden. Na dit half jaar wordt gekeken of het "contract" verlengd zou kunnen worden. De asielzoekers zijn afkomstig uit Afghanistan, Irak, Iran en de Kaukasus.

Zoals wellicht bekend, kampt Justitie al enige tijd met een probleem in de opvang van asielzoekers. Het aantal vluchtelingen dat asiel in Nederland zoekt is de afgelopen jaren zo sterk gestegen dat de normale opvangmogelijkheden, zijn uitgeput. Vandaar dat het ministerie van Justitie zoekt naar tijdelijke, alternatieve opvang in bijvoorbeeld hotels. In dat kader heeft het ministerie opnieuw afspraken gemaakt met de exploitant van De Roskam. De gemeente Oosterhout staat feitelijk buiten deze afspraken. Wel zal de gemeente aansturen op maatregelen die een goede begeleiding van deze asielzoekers mogelijk maken. Ook met de dorpsraad Dorst is inmiddels contact geweest over de opvang van de asielzoekers. Het Oosterhoutse gemeentebestuur heeft er alle vertrouwen in dat de gemeenschap in Dorst deze tijdelijke gasten, die niet zelden afkomstig zijn uit gebieden waar oorlog en onderdrukking heersen, net als voorgaande jaren goed zal opvangen.

Oosterhout, 7 februari 2000

Deel: ' Vijftig asielzoekers in hotel "De Roskam" Oosterhout '
Lees ook