---

Ministerie van Defensie---

Watersnoodramp 1953 (Instituut voor militaire geschiedenis Koninklijke Landmacht)

Vijftig jaar na dato: Defensie en de Ramp

30-01-2003

Een halve eeuw geleden werd Nederland getroffen door een ramp zonder weerga. In de nacht van 31 januari op 1 februari werd de Nederlandse kust geteisterd door een storm die het water van de Noordzee tot ongekende hoogte dreef. Het gevolg was dat vele tientallen dijken in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant het begaven en het land onderliep. De gevolgen waren rampzalig. In totaal verloren 1835 mensen hun leven en 72.000 mensen werden, soms voor langere tijd, van huis en haard verdreven. Uiteraard was de krijgsmacht zo snel het kon ter plaatse om - samen met de talloze andere hulpverleners - de helpende hand te bieden.

In dit speciale dossier "Defensie en de Ramp" aandacht voor de inzet van de duizenden burgerambtenaren van Defensie en de militairen van marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee. Om het hele verhaal te vertellen van de ramp, de gevolgen, de slachtoffers en de hulpverleners in uniform, zouden vele honderden pagina's nodig zijn. Het zou een dik boek worden. Te dik voor het internet. Daarom een selectie van een aantal pagina's met feiten en cijfers, met enkele persoonlijke belevenissen. Een bewijs van respect aan de slachtoffers en een eerbetoon aan het personeel van Defensie dat in die rampzalige februaridagen van 1953 klaar stond om de helpende hand te bieden. (foto: Instituut voor Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht) Watersnoodramp 1953 (Instituut voor militaire geschiedenis Koninklijke Landmacht)

Gerelateerde pagina's

* Inzet Nederlandse militairen tijdens de watersnoodramp 1953
* Slachtoffers onder het Defensiepersoneel
* Cadetten als mensenredders

* Zes weken Zeeland

* Wij dropten zandzakken...

* Als een tien jarig jongetje....

Deel: ' Vijftig jaar de watersnoodramp '
Lees ook