Ingezonden persbericht

Afdeling Communicatie
Hilversum, 19-06-2002

Televisie
Dierenmanieren op reis
Uitzending zondag 23 juni
Nederland 2 - 20.15 uur


50 Jaar zeehondenopvang op texel

50 jaar geleden werd in EcoMare op Texel de eerste zeehond opgevangen en verzorgd. Dat was de start van de eerste zeehondenopvang in Europa. Op zondag 23 juni bezoekt Martin Gaus de zeehondenopvang voor zijn programma DIERENMANIEREN OP REIS.

Begin jaren '50 schoten jagers niet alleen op volwassen zeehonden, maar juist op de jongen vanwege de mooie pels. Toen het lukte de eerste dieren in opvang in leven te houden, werden deze vanwege de jacht nog niet teruggezet in de Waddenzee. De dieren bleven bij EcoMare. Na een jachtverbod in 1962 leidde dit jammer genoeg niet tot het verwachte herstel. Een historisch dieptepunt werd in 1976 bereikt: minder dan 500 zeehonden. Niet de jacht, maar de vervuiling van het zeewater eiste zijn tol. Een onderzoek wees uit dat door deze verontreiniging nog maar de helft van het normale aantal jongen werd geboren. Meer opvangcentra volgden in Nederland, Duitsland en Denemarken. In het rampjaar 1988 sloeg een onbekende zeehondenziekte toe. EcoMare werkte mee aan het ontwikkelen van een vaccin tegen de ziekte. De opvang en uitzetten van zeehonden bleef jarenlang noodzakelijk. De laatste jaren gaat het redelijk goed met de zeehonden in de Waddenzee: in 2001 werden 3600 gewone zeehonden geteld! EcoMare zet jaarlijks zo'n twintig tot dertig zeehonden uit. In deze speciale aflevering gaat Martin Gaus mee met het uitzetten van zeehonden. Per takel worden kisten met zeehonden aan boord van een schip gehesen dat naar een zandbank koerst. Hier worden de kisten op een rij gezet met uitzicht op het water en dan geopend. De zeehonden bobberen snel of aarzelend de zee in. Daarna wordt traditiegetrouw aan boord met een 'juttertje' geproost op de goede afloop voor de uitgezette zeehonden.

Productie en regie: Eveline Aandewiel

Deel: ' Vijftig jaar zeehondenopvang op texel '
Lees ook