MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

02-08-3901
Vijftig miljoen extra voor ict in mkb

Minister Jorritsma van Economische Zaken (EZ) trekt vijftig miljoen gulden extra uit om internettoepassingen en elektronisch zakendoen in het midden- en kleinbedrijf een forse impuls te geven. Het brancheprogramma Nederland gaat digitaal wordt hiervoor uitgebreid met diverse nieuwe mogelijkheden. Het aantal deelnemende branches wordt fors vergroot en het programma wordt verlengd tot eind 2005. MKB-Nederland is tevreden.

Inmiddels zijn zon 25 brancheorganisaties bij het lopende project betrokken. EZ streeft naar een vergroting daarvan tot 50 à 75. Het programma wordt uitgebreid met nieuwe mogelijkheden, zoals een branchespecifieke uitwerking van de gedragscode e-commerce. Er komen mogelijkheden voor een vertaalslag van commerciële ict-cursussen naar een branchespecifieke context. Het Telematica Instituut gaat branchemodellen ontwikkelen. De regionale workshops en spreekuren worden uitgebreid en voortgezet tot eind 2005. Het HBD/HBA-project Over de Digitale Drempel staat open voor deelname van meer branches.

Het aantal Sp.Oed-adviezen aan individuele mkb-ondernemingen wordt verhoogd, tot maximaal tienduizend adviezen en ook dit programma wordt nog vier jaar voortgezet. Het Telematica-Instituut zal daarnaast verkenningen uitvoeren naar de mogelijkheden voor het mkb van elektronische marktplaatsen en ASP (het via internet tegen betaling beschikbaar stellen van software). EZ gaat samen met MKB-Nederland en VNO-NCW onderzoeken hoe het mkb kan worden geholpen bij het vinden van de juiste commerciële e-commerce adviseur.
MKB-Nederland is tevreden met het extra geld voor ict. Al eerder had zij gepleit voor extra middelen om ict in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren en ook voor een aantal nieuwe mogelijkheden voor brancheorganisaties.

Informatie: Ravesloot

Deel: ' Vijftig miljoen extra voor ICT in MKB '
Lees ook