NVMVINEX: OPENBREKEN CONVENANTEN, SNELLERE PROCEDURES EN MEER MARKTMONITORING

Op de huidige vinexlocaties zijn de woningen krap en staan op een te kleine kavel. Aan de vraag naar halfvrijstaande- en vrijstaande woningen wordt onvoldoende tegemoet gekomen. Het middensegment overheerst. Voorzieningen worden voldoende meegenomen, maar de planning sluit niet aan op het bouwproces. Daarnaast is het bouwproces zelf te star om in te spelen op de trendgevoelige marktomstandigheden. Het openbreken van convenanten, snellere besluitvormingsprocedures en marktmonitoring zijn dringend gewenst.

Dit blijkt onder meer uit de NVM-visie `Vinex in de praktijk', die vandaag door de heer T.A.B. Smit, algemeen voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM, is aangeboden aan staatssecretaris Remkes (VROM). In `Vinex in de praktijk' geven zevenendertig NVM-leden antwoord op de vraag van het ministerie van VROM naar de positieve aspecten en de knelpunten van het vinexbeleid in zesendertig gemeenten. Volgens de NVM-makelaars wordt te weinig gekeken naar de bevolkingsopbouw; dicteert de vraag van ingeschreven woningzoekenden en wordt te weinig aandacht besteed aan de toegenomen welvaart. Hierdoor is het vinexbeleid te star, zowel op het gebied van het bouwproces zelf, als op het gebied van de architectuur, de maatvoering, de infrastructuur, het besluitvormingsproces en de woonwensen van de consument. Er wordt onvoldoende gebouwd wat wordt gevraagd en de plannen raken snel gedateerd.

Machtsverhoudingen

Smit: "Het zou een grote stap in de goede richting zijn wanneer de bestaande machtsverhoudingen bij gemeenten, projectontwikkelaars, bouwers en andere betrokken partijen op een andere wijze worden vormgegeven door het instellen van bouwconsortia of -teams waarin alle bouwfacetten tegelijkertijd aan bod komen in plaats van achter elkaar, zoals nu het geval is. De besluitvormingsperiode wordt hierdoor meteen sterk teruggebracht. Het hanteren van planningen van langer dan vijf jaar is in de huidige markt, waarin versnelling en kwaliteitsimpulsen steeds sterker op elkaar inwerken, toch ongeloofelijk! Verder leidt het openbreken van de huidige starre convenanten tot een flexibelere en dus marktconformere invulling van de lokale situatie. Op het gebied van marktmonitoring kan een model woningvoorraad de behoeften van consumenten eindelijk bij het proces betrekken."

Kwalitatief ronde-tafelgesprek

Ten behoeve van 'Vinex in de praktijk' zijn door middel van een kwalitatief ronde-tafelgesprek en een telefonische enquête de voors en tegens besproken van het vinexbeleid in de gemeenten Alblasserdam, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Barendrecht, Bemmel, Best, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Etten-Leur, Groningen, Haarlemmermeer, Heerhugowaard, Helmond, Hengelo, Houten, IJsselstein, Leeuwarden, Leiden, Leiderdorp, Nieuwegein, Nijmegen, Oosterhout, Purmerend, Sittard, Utrecht, Vleuten-de Meern, Voorhout, Zaanstad, Zutphen en Zwolle. Bepaalde locaties zijn niet meegenomen, omdat daar de bouw nog niet of nauwelijks is gestart, zoals in Alkmaar, Elst, Emmen, Heerhugowaard en Zoetermeer.

Drie stellingen

De discussie stond onder leiding van Ago Salverda, journalist en hoofdredacteur van het vakblad 'Vastgoed', en werd gevoerd aan de hand van de stellingen: 'De kwaliteit van de woningen op de Vinex-locaties sluit aan bij de woonwensen van de woningzoekenden'; 'De woonomgeving op de Vinex-locaties sluit aan op de wensen van de woningzoekenden' en 'Op basis van het huidige woningmarktonderzoek worden op de Vinex-locaties de juiste woningen voor de juiste doelgroepen gebouwd. Het aanbod sluit naadloos aan op de vraag en dient de bekende huisvestelijke doelen'. Verder werkte mee mevrouw T. de Booi, directeur/adviseur Laagland' Advies BV.

Deel: ' Vinex-onderzoek openbreken convenanten en snelle procedures '
Lees ook