P E R S B E R I C H T

Contact voor de redactie: IQUIP Informatica B.V. Cas Heuvelmans tel.: (020) 660 67 99 fax: (020) 660 66 80 e-mail: c.m.b.heuvelmans@iquip.nl

ViNT ONTWIKKELT ICT BOARDROOM ADVISORY IN SAMENWERKING MET FORRESTER RESEARCH

Ondersteuning hoger management bij strategische beslissingen op IT-vlak

Diemen, 8 februari 1999 - ViNT, het Verkenningsinstituut voor Nieuwe Technologie van automatiseerder IQUIP Informatica B.V. biedt een compleet nieuwe dienstverlening, ICT Boardroom Advisory. ViNT biedt de nieuwe diensten aan in nauwe samenwerking met het Amerikaanse onderzoeksbureau Forrester Research. ICT Boardroom Advisory ondersteunt het hogere management van grote ondernemingen in beslissingstrajecten met betrekking tot de strategische inzet van informatietechnologie. ViNT vertaalt de objectieve en onafhankelijke onderzoeksresultaten van Forrester in een doelgerichte aanpak voor de klantorganisatie.

"De ICT Boardroom Advisory dienstverlening ondersteunt het hoger management op strategisch niveau bij concrete veranderingstrajecten op het terrein van automatisering", aldus Michiel Boreel, directeur van ViNT. "De basis voor de dienstverlening ligt in het onderzoek en de analyse. Dat onderzoek is algemeen inzetbaar. Concrete oplossingen daarentegen zijn altijd specifiek voor de betrokken klant. Visie en filosofie moeten dus worden vertaald naar concrete actie. Enkel op die manier kan een bedrijf koers zetten richting een succesvol veranderingstraject."

IT als dé onderscheidende factor

Het strategische belang van informatietechnologie groeit in hoog tempo. De basis hiervoor ligt in drie belangrijke ontwikkelingen. Op de eerste plaats groeit informatie uit tot dé onderscheidende factor tussen ondernemingen, diensten en producten. Als gevolg verschuift de discussie over de IT-strategie en de -investeringen van het IT-management naar de algemene directie of raad van bestuur. Een tweede ontwikkeling is de inzet van IT over de grenzen van de onderneming heen. Met de opkomst van Internet verschuift het blikveld van IT van intern naar extern. De belangrijkste doelstelling wordt de koppeling van de onderneming met de buitenwereld. Als gevolg wordt de IT zichtbaar voor leveranciers en klanten. Ten derde groeit de complexiteit van de keuzen met betrekking tot de inzet van IT. Technologische cycli worden korter, zodat het cruciaal wordt in een keer de juiste keuzen te maken. Deze drie factoren zijn de stuwende kracht achter de stijgende vraag naar de onderzoeksresultaten van Forrester.

Visie vertalen in actie

De adviseurs van ViNT beschikken over een uitgebreide kennis van Forrester-onderzoeken en -onderzoeksmethoden en combineren deze met de vaardigheden die nodig zijn om een raad van bestuur op een koers van verandering te zetten. In projecten van ICT Boardroom Advisory hebben de adviseurs een zeer diverse rol. Zij bereiden de inzet van de Forrester-analisten voor, analyseren de klantpositie, vertalen algemene onderzoeksresultaten naar deze situatie, stellen strategische plannen op en stimuleren de consensusvorming binnen de raad. Projecten duren doorgaans circa zes weken, waarvan twee strategiedagen met de Forrester-analist en circa twintig adviesdagen. Dit advieswerk wordt uitgevoerd in nauw overleg met de raad. Onderwerpen die aan bod komen zijn electronic commerce, zowel in business-to-business- als business-to-customer-context en de benodigde onderliggende IT-infrastructuur (met aandacht voor onder andere legacy-systemen, ERP en 'make-or-buy').

Forrester Research, Inc.

Het aan NASDAQ genoteerde Forrester Research, Inc. (FORR) is een toonaangevend onderzoeksbureau dat klanten helpt bij het inventariseren van de effecten van technologie op hun bedrijfsvoering. Het bedrijf biedt analyses van een breed scala aan technologische gebieden, zoals nieuwe media, computersystemen, software, netwerken, telecommunicatie en Internet. Daarnaast biedt het inzicht in de wijze waarop technologie invloed heeft op ondernemingen, klanten en op de maatschappij. In Amsterdam is Forrester's European Research Center gevestigd. Meer informatie over Forrester is te vinden op http://www.forrester.com en www.forrester.nl.

IQUIP Informatica B.V.

Met circa 1350 medewerkers is IQUIP Informatica B.V. één van de snelst groeiende IT-dienstverleners van Nederland. Het bedrijf bouwt, implementeert en onderhoudt informatiesystemen. In alle activiteiten stelt IQUIP de basisprocessen van de klant én de eindgebruikers centraal. IQUIP is gestructureerd rondom vijf divisies die zich richten op respectievelijk back-office systemen, front-office systemen, implementatie, component-gebaseerde software en testen en geïntegreerde dienstverlening. Naast een eigen opleidingsinstituut beschikt IQUIP over het verkenningsinstituut voor nieuwe technologie, ViNT. Meer informatie over IQUIP is te vinden op http://www.iquip.nl.

Deel: ' ViNT ontwikkelt ict boardroom advisory met Forrester '
Lees ook