Persbericht

Combinatie workflow en e-commerce succesformule:
Staffware B.V. driemaal achtereen winnende leverancier

VIP-lezers kiezen PTT Post KeyMail tot Applicatie van het Jaar 1999

Amerfoort, 24 februari 2000 -- Bij de verkiezing VIP-Applicatie van het Jaar is de workflow- en e-commerce-toepassing gerealiseerd bij PTT New Business Development - tegenwoordig PTT Post KeyMail genaamd - door de lezers van VIP Vakblad voor documentmanagement gekozen als 'Applicatie van het Jaar 1999'. Voor leverancier Staffware B.V. - die de technische implementatie van het workflowgedeelte van de toepassing voor haar rekening nam - is het de derde opeenvolgende keer dat een door haar gerealiseerde toepassing werd gekozen.

De Editor's Choice ging dit jaar naar Synergie Consultancy - tegenwoordig Getronics Consulting - en ZyLAB Europe voor hun toepassing bij het Ministerie van Verkeer & Waterstaat op het gebied van kennis- en informatieontsluiting inzake parlementaire enquête over de 'Bijlmerramp'. Met name de innovatie wijze waarop bestaande technologie in deze applicatie werd toegepast en verrijkt sprak de redactie aan. 'Bovendien kent deze toepassing een hoge mate van reproduceerbaarheid, dus toepassingsmogelijkheden in andere branches en marktsegmenten,' aldus hoofdredacteur John de Waard bij de toelichting tijdens de prijsuitreiking.

Een 'Eervolle Vermelding' van de redacteuren van VIP was weggelegd voor de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) die een toepassing realiseerde, waarbij een complexe integratie plaatsvond van de technische IT-omgeving van de NAM met de intranetapplicatie Livelink van Open Text International. De Waard: 'Het heeft er met de voornoemde toepassing om gespand wie met de Editor's Choice-eer ging strijken dit jaar. Uiteindelijk heeft de NMA met Open Text het net niet gehaald, maar de toepassing was dermate interessant en uitdagend dat de redactie toch heeft gemeend deze te moeten belonen met een Eervolle Vermelding.'

Hoge respons
Jaarlijks mogen de lezers van VIP vakblad voor documentmanagement zich uitspreken over een serie genomineerde toepassingen in het vakgebied van documentmanagement, document imaging, workflowmanagement en aanverwante technologieën. Dit jaar was het voor de zevende maal dat de verkiezing werd gehouden. Opvallend was het hoge aantal reacties deze keer. VIP's hoofdredacteur John de Waard hierover: 'Nu de artikelen op de VIP-website (www.vip-online.nl) waren geplaatst bleek maar weer eens dat de lezers van VIP tot een - wat ICT betreft - vooruitstrevende doelgroep behoren. Ruim meer dan de helft van het aantal reacties kwam via de website binnen.'

In totaal hebben 624 mensen hun stem uitgebracht; meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. PTT Post KeyMail trok met de door haar in gebruik genomen applicatie, waarbij
certificering/identificering/authenticatie van de 'handelende partijen' via het internet plaatsvindt, met afstand de meeste stemmen naar zich toe. Maar liefst 49,2 procent van de uitgebrachte stemmen waren voor de 'KeyMail'-applicatie.

Reacties
Enkele van de reacties/ motivaties die wat betreft de keuze voor PTT Post KeyMail / Staffware werden gegeven (in verband met de privacy van de respondenten zijn geen gegevens vermeld):

· 'Bedrijven die nu nog twijfelen aan de kracht van internet zullen het nooit leren.'
· 'E-commerce heeft in veel gevallen nog de naam dat het niet waterdicht zou zijn. In deze toepassing bij PTT Post is overduidelijk aangetoond dat dat niet (langer) het geval hoeft te zijn.'
· 'De workflow achter de voorkant van het proces laat zien dat e-commerce-toepassingen de juiste betrouwbaarheid kunnen garanderen.' · 'Internet is de toekomst, zowel voor particulier als business-to-business-gebruik, en met deze toepassing is de toekomst ineens heel dichtbij.'
de geboden kwaliteit en garanties, hebben de inspanningen niettemin binnen opvallend korte tijd tot het gewenste eindresultaat geleid.' · 'De betrouwbaarheid en goede naam van PTT Post in relatie tot internet kan een doorbraak betekenen voor e-commerce toepassingen'

Extra prijs
Alle prijswinnaars werden donderdag 24 februari tijdens de druk bezochte bijeenkomst van de VIP Businessclub in het Amsterdamse Café Wildschut gehuldigd en ontvingen de bijbehorende plaquettes. Voor leverancier Staffware B.V. lag zelfs nog een extra onderscheiding in het verschiet. Bij de overhandiging van de prijs liet De Waard weten: 'Het is opmerkelijk dat in een wereld waar inmiddels zoveel uiteenlopende toepassingen zijn te bedenken - en ook zijn bedacht - Staffware opnieuw de gunst van de lezers heeft weten te winnen. Wie drie maal achtereen wordt gekozen door het VIP-lezerspubliek mag trots zijn.'

Om dat te onderstrepen overhandigde De Waard de extra prijs aan John Emmerik die de prijs in ontvangst nam namens de workflow-leverancier. De prijs bestond uit een kunstwerk met als titel: … het inbrengen van kennis en kunde is de sleutel tot een succesvolle organisatie…

F&G Publishing, Van Hogendorplaan 8, Postbus 1633, 3800 BP, Amersfoort. Telefoon: 033 - 422 40 70, fax: 033 - 422 40 88 of e-mail: info@fngpubli.com

Voor redactionele informatie: PB0500 Influx PR, Marald Brons, Deventerstraat 81, 7322 JL Apeldoorn. Telefoon: 055-3663034
Fax: 055-3602661, e-mail: PR Influx@cs.com


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
INFLUX PR-/Pers- (advies) Bureau - Deventerstraat 81 - NL - 7322 JL Apeldoorn. Tel.: +31 - 55 - 366 3034 / Fax: +31 - 55 - 360 2661 / E-mail: PR Influx@cs.com
Http:// www.Influx-pr.com

Deel: ' VIP-lezers PTT Post KeyMail Applicatie van het Jaar 1999 '
Lees ook