Virtuele leeromgeving Eminus boekt succes

Prijs ontvangen voor EwerkAspectPrijs 2007

Enthousiaste studenten en veel belangstelling voor resultaten

Nieuwegein, 8 april 2008 De virtuele online leeromgeving Eminus, een softwareapplicatie die het voor lichamelijk gehandicapten mogelijk maakt om onderwijs op afstand te volgen (e-learning) en perspectief biedt op een telewerk-baan, is anderhalf jaar na de introductie een groot succes gebleken. De studenten die van Eminus gebruik maken zijn zeer enthousiast en gemotiveerd, waardoor zij zelfs gemiddeld beter scoren dan studenten die een regulier onderwijstraject volgen. Eminus heeft hiervoor de EwerkAspectPrijs 2007 gewonnen. Eminus is ontwikkeld door Winvision en is anderhalf jaar geleden als eerste in gebruik genomen door het REA College in Wijk aan Zee.

De jury was unaniem van mening dat Eminus de EwerkAspectPrijs 2007 prijs heeft verdiend vanwege de twee kanten van het project (e-leren en daarna e-werken) en de toezegging van een aantal grote bedrijven om REA-leerlingen in dienst te nemen na hun afstuderen. Het is nu eenmaal moeilijk voor mensen met een handicap om te studeren en om werk te vinden. Daarnaast kunnen veel kosten worden bespaard voor het vervoer van gehandicapten. De prijs is toegekend door het Nederlands EwerkForum dat het e-werken in Nederland wil bevorderen en goede oplossingen wil tonen voor een aantal maatschappelijke en organisatorische problemen, waaronder de fileproblematiek.

Het REA College verzorgt beroepsopleidingen voor mensen met een handicap. Zodanig, dat veel van hen niet of moeilijk regulier onderwijs kunnen volgen. Voor deze leerlingen heeft Winvision uit Nieuwegein op basis van de nieuwste technologie van Microsoft een revolutionaire leeromgeving gebouwd.

Uit de praktijk van Eminus blijkt nu dat het afstandsleren zeer succesvol is , zegt Sjoerd Nijhuis, projectleider Eminus van het REA College. Voor onze cursus netwerkbeheer bijvoorbeeld, scoren de Eminus leerlingen gemiddeld 90 procent en dat is beter dan de leerlingen in het reguliere traject. Het gaat dan ook om een groep die erg gemotiveerd is, zeker omdat ze eerder weinig opleidingskansen hadden. En die motivatie wordt nog versterkt door alle communicatiemogelijkheden binnen onze virtuele leeromgeving, waardoor leren op afstand ook echt een reëel alternatief is voor het gewone leren.

Inmiddels is een aantal de studenten zover gevorderd dat zij stage lopen. Dankzij Eminus kan ook deze stage op afstand worden gedaan en ook de stagebegeleiding vindt binnen Eminus plaats.

Eminus is gebouwd op basis van de nieuwste Microsoft-technologie, technologie die voor een deel ook nog in het researchstadium verkeerde. Verder maakt ook het Digitaal Portfolio van Winvision deel uit van Eminus. Marcel Lucker, marketing manager van Winvision: Eminus is door de innovatieve opzet door Microsoft uitgeroepen tot Technical Adoptive Program (TAP) zodat we software konden gebruiken die nog niet op de markt was. Het was een intensief project, waarin we erg veel ervaring hebben opgedaan. Ondanks het innovatieve technische gehalte is het veel meer geworden dan een technische oplossing alleen. Het is een echte onderwijsoplossing geworden die zich nu ook echt in de praktijk heeft bewezen.

Eminus is een Europees proeftraject, gesteund de EU, het UWV, Microsoft, de Rabobank Foundation, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en de Landelijke Vereniging voor Cluster 3 Scholen. Sjoerd Nijhuis: Het Europese traject is nu afgerond. Maar we gaan nu kijken in hoeverre Eminus iets voor de Cluster 3-scholen kan betekenen. Het gaat om zo n 150 scholen voor voortgezet onderwijs en we willen een pilotraject doen met enkele van deze scholen. Cluster 3-scholen zijn scholen voor kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen en langdurig zieke kinderen met een somatische aandoening.

Verder denkt Nijhuis aan het opzetten van een eigen omgeving voor specialisten die zich bezighouden met onderwijs aan mensen met beperkingen. Tot op heden is er weinig kennisuitwisseling tussen deze specialisten en dat zou bevorderd kunnen worden met een kennisnetwerk, gebaseerd op Microsoft SharePoint, dat ook in Eminus een sleutelrol vervult.

Volgens Nijhuis is er met name in het buitenland belangstelling voor Eminus. In Nederland wordt een elektronische leeromgeving toch wel als bekend beschouwd. Maar dat is niet terecht en we hebben de ervaring dat iedereen die ziet wat er met Eminus mogelijk is, enthousiast wordt.

Over Winvision

Deel: ' Virtuele leeromgeving Eminus boekt succes '
Lees ook