Ingezonden persbericht

Virtuele redactie voor freelance journalisten

AMSTERDAM, 20020618 -- Opdrachtgevers vragen Redactie & Co veelvuldig naar een freelancer voor een 'snel klusje tussendoor'. Tot voor kort verkochten we op deze vraag altijd nee. We waren bang voor een te groot aantal reacties, waardoor de uitbesteding van zo'n klus onevenredig veel werk zou kosten. Met de virtuele redactie moet dit proces soepeler verlopen.

De virtuele redactie is een afgeschermd gedeelte op de site van Redactie & Co. Op deze pagina's worden losse klussen gepubliceerd. De beschrijving omvat een briefing, een deadline en een gunningsdatum.

Leden van de virtuele redactie ontvangen steeds een korte e-mail wanneer er een nieuwe klus op de site staat. Zij kunnen aan de hand van de beschrijving offerte uitbrengen via mail. Om de briefing in te kunnen zien is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Voorwaarden
Om de procedure behapbaar te houden voor alle betrokkenen gelden een aantal voorwaarden voor deelname aan de virtuele redactie. Onder meer verplicht een freelancer zich via het uitbrengen van een offerte tot goede en tijdige afronding van de klus als deze aan hem of haar wordt gegund. De in de offerte genoemde prijs is bovendien bindend. Hierover kan in een later stadium niet meer worden gediscussieerd.

Iedere freelancer die is ingeschreven bij Redactie & Co kan lid worden van de virtuele redactie. Echter, bij het niet voldoen aan de voorwaarden - zoals het niet (op tijd) afmaken van een opdracht - zijn we genoodzaakt de toegang tot de virtuele redactie te blokkeren.

Beheersbaar
De relatief strikte voorwaarden voor deelname aan de virtuele redactie zijn opgesteld om het geheel beheersbaar te maken. We kunnen het ons gezien de relatief geringe opbrengsten niet veroorloven heel veel tijd te besteden aan een individuele opdracht.

Om toch aan de behoefte van onze opdrachtgevers en de vraag naar opdrachten van freelancers te kunnen voldoen, hebben we gekozen voor deze opzet.

(Toekomstige) leden willen we dan ook graag verzoeken alleen offerte uit te brengen op die klussen die binnen het bereik van de eigen kennis en ervaring liggen. Ga bovendien bij jezelf goed na of je zo'n klus tussen de genoemde gunningsdatum en de deadline kunt uitvoeren.

Heb je vragen en/of opmerkingen over dit initiatief, laat het ons dan even weten, liefst per mail. Het gaat hier om een eerste versie van de opzet en we staan natuurlijk open voor opbouwende kritiek!

Zoekwoorden:

Deel: ' Virtuele redactie voor freelance journalisten '
Lees ook