Virusverspreiding en “phishing” via vals mailadres Inkasso Unie


EINDHOVEN, 20131107 -- Vandaag zijn bij Inkasso Unie diverse meldingen binnengekomen van het feit dat er uit naam van Inkasso Unie e-mailberichten worden verzonden met als onderwerp “betalingsherinnering”. De vandaag geconstateerde gevallen betreffen gevallen uit het buitenland. De afzender van dit bericht verschuilt zich achter de naam betalingen@inkassounie.nl; bij dit bericht lijkt een bijlage te worden meegestuurd die naar alle waarschijnlijkheid een virus bevat. In het emailbericht zelf wordt geen betaalinformatie vermeld, daarvoor wordt verwezen naar de bijlage.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat dit e-mailbericht niet afkomstig is van Inkasso Unie, het gebruikte emailadres wordt door ons niet gebruikt. Ontvangers van een dergelijk e-mailbericht wordt dringend geadviseerd het bericht te verwijderen en in geen geval de bijlage te openen. In geval van twijfel kunt u ons rechtstreeks bellen; we hebben hiervoor een telefoonnummer geopend op 040-214 8029.

Het spreekt voor zich dat Inkasso Unie B.V. geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor enigerlei schade voortvloeiend uit virussen, verkeerd gebruik en/of ongeoorloofde acceptatie van de inhoud van dit e-mailbericht.

Wij betreuren de geconstateerde handelwijze zeer en doen vandaag aangifte van dit geconstateerde feit.

Over Credit Yard en Inkasso Unie:
Credit Yard helpt als partner in Credit Management haar klanten met het verbeteren van hun cashflow. Dit doen wij door een gebalanceerd aanbod van diensten, met diverse merknamen. Wij zijn hierdoor in staat alle wensen van onze klanten op het terrein van credit management te realiseren.

Gericht op de behoefte in de markt zijn wij continu op zoek naar innovatieve oplossingen. Wij ontwikkelen daarom producten die in de gehele credit management keten inzetbaar zijn. Deze producten en diensten zijn maatwerk, zetten de debiteur centraal en ondersteunen volledig de doelstellingen van onze opdrachtgevers. Door deze aanpak investeert Credit Yard in langdurige partnerships met haar relaties.

Klant- en imagobehoud zijn belangrijke aspecten voor onze klanten en daarom geborgd in onze producten en dienstverlening. Daarbij kiezen we altijd voor een professionele benadering en transparant en persoonlijk contact.

De Credit Yard Groep is één van de grootste credit management organisaties in Nederland, met Inkasso Unie als grootste dochteronderneming. Ons kantoor is gevestigd in Eindhoven van waaruit wij met ruim 125 medewerkers actief zijn.


Deel: ' Virusverspreiding en “phishing” via vals mailadres Inkasso Unie '
Lees ook