NVM

NVM: WOONRUIMTE 21STE EEUW IS DOMEIN CONSUMENT

De woning van de 21e eeuw is in toenemende mate een uitvalsbasis voor allerlei activiteiten. Mensen zoeken steeds minder een woning en steeds meer ruimte om te wonen. De kwaliteit van het wonen en de woonomgeving is dan ook een subjectief begrip dat consumentgericht zal moeten worden ingevuld. Voor de consument zijn met name de indelingsmogelijkheden en het materiaalgebruik van belang. Volgens de NVM behoren tot het keuzedomein van de consument de afmetingen van de woonvertrekken, de keuze en plek van keuken, badkamer, vloer, toilet en dergelijke. Verder moet worden onderzocht wat de consument beoordeelt als minimumkwaliteit van de woning.

Dit blijkt onder meer uit de NVM-visie .Wonen in de 21ste eeuw., die vandaag door de heer T.A.B. Smit, algemeen voorzitter NVM, is aangeboden aan staatssecretaris Remkes (VROM). Volgens de NVM spelen ten aanzien van de woning de volgende kwaliteitselementen een grote rol: de stand en de ligging van de woning, veel woonruimte, de aanwezigheid van private buitenruimte (incl. parkeergelegenheid) en de afwezigheid van geluidsoverlast. Voor de woonomgeving hanteert de NVM de volgende aspecten: rekening houden met de .menselijke maat., meer differentiatie, mate van woningdichtheid, thematische wijken als antwoord op integratie, voldoende sociale en fysieke infrastructuur, meer sociale veiligheid en goed wijkmanagement. De vrijheid van vestiging dient te worden vergroot. Om de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren, pleit de NVM voor het invoeren van strategische nieuwbouw. Door lokale en regionale analyse van het verhuisproces kan worden bekeken welke verhuizingen het meest doelmatig zijn. Een tweede oplossing acht de NVM het aanbieden van woningen door woningbouwcorporaties.

Ouderen
Voor oudere huishoudens vraagt de woningmarkt om creatieve oplossingen. Voor hen is onvoldoende geschikt aanbod aanwezig, hetgeen ongunstig is voor de doorstroming binnen de woningmarkt. Door het bouwen van .comfortwoningen. die zowel voor jongeren als voor ouderen geschikt zijn, kunnen consumenten uit het beschikbare aanbod meer keuzes maken.

Herstructurering
Het kwalitatief wonen in de stad kan volgens de NVM worden bereikt door grootschalige revitalisering, reconstructie en herstructurering. Tevens zijn functieveranderingen nodig om de stad weer nieuwe kansen te bieden. Een dergelijk proces vraagt forse financiële inspanningen en samenwerking tussen de overheid en marktpartijen. Hiervoor is structurele begeleiding nodig. Het bouwen van duurdere koopwoningen in een aantrekkelijke stedelijke woonomgeving is een verantwoorde strategie om een restrictief beleid op het platteland te kunnen realiseren. Daarvoor is in de meeste gevallen een upgrading van de bestaande woonwijken noodzakelijk. Ook is grote behoefte aan meer vrijstaande woningen in een landelijke omgeving. De invloed van de welstandscommissies zal moeten worden verminderd.

Deel: ' Visie NVM woonruimte 21ste eeuw is domein consument '
Lees ook