De visie van PGN over het Masterplan Binnenstad

Stadspartij PGN is blij met het referendum. De ontwikkelingen in het stadscentrum, die worden voorgesteld in het Masterplan Binnenstad, zijn zo ingrijpend dat ze alle inwoners van Nieuwegein raken. Wij vinden het daarom belangrijk dat de inwoners zelf hun mening geven over deze plannen. En wat u, de kiezer, ook beslist: voor ons is dit referendum bindend!

Er wordt al lang gepraat over de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Het centrum is niet 'af'. Een groot terrein aan de Oostzijde ligt nog braak. Dat zou ontwikkeld worden met winkels, horeca, een nieuw gemeentehuis en andere maatschappelijke voorzieningen. Tegelijk zou de buitenkant van CityPlaza worden aangepakt zodat ook de omgeving van het winkelcentrum aantrekkelijker wordt, zowel voor de omwonenden als voor de bezoekers. Prima ontwikkelingen op weg naar een gezelliger centrum, vond stadspartij PGN.

GROTER, GROTER, GROTER

In het, nu uitgewerkte, Masterplan Binnenstad blijkt dat de plannen veel groter zijn geworden. Behalve de eerder besproken winkels en voorzieningen moet nu ook 200.000 m² kantoorruimte worden gebouwd waarin, schatten wij, 15.000 mensen een werkplek krijgen. Dat worden kolossale kantoorgebouwen die, omdat de ruimte beperkt is, als wolkenkrabbers moeten worden gebouwd.

De gemeente doet, in de aanloop naar het referendum, erg geheimzinnig over de omvang van de kantoorontwikkeling. Om u een indruk te geven hoeveel 200.000 m² kantoorruimte eigenlijk is heeft PGN het Dossier Binnenstad, een extra editie van OnRaad, uitgebracht.

GEZELLIG SAMEN IN FILE

Gemakshalve wordt door de gemeente volgehouden dat het verkeer geen problemen zal opleveren. Gelooft u dat? Wij niet!

Meer winkels en meer kantoren betekent automatisch veel verkeer. Als u vervolgens ziet op welke schaal de uitbreiding moet gebeuren is het snel duidelijk dat we straks gezellig samen in de file staan in Nieuwegein.

Op dit moment heeft Nieuwegein ruim 60.000 inwoners waarvan meer dan de helf tot de actieve beroepsbevolking kan worden gerekend. Tegelijkertijd bestaat in Nieuwegein werkgelegenheid voor ruim 30.000 mensen. Zie daar: de bijna perfecte balans tussen beroepsbevolking en werkgelegenheid. In Nieuwegein staat nu ongeveer 400.000 m² kantoorruimte. Iedereen zal begrijpen dat de uitbreiding van kantoorruimte en werkgelegenheid met 50% een enorme ingreep betekent. Nieuwegein zal onherkenbaar veranderen! Willen we dat wel? Wij niet!

SLOOP BETAALBARE HUURWONINGEN

Om de uitvoering van het Masterplan Binnenstad mogelijk te maken moeten enkele honderden, betaalbare(!), huurwoningen worden gesloopt. En terwijl Nieuwegein al een groot tekort heeft aan betaalbare huisvesting komen daarvoor, in de nieuwbouw van het centrum, alleen maar dure appartementen terug. Alleen goed dus voor wie veel geld heeft! Daar zijn wij het niet mee eens.

BETAALD PARKEREN

In verband met de komst van meer en grotere winkels en de bouw van de kantoren zal de parkeercapaciteit drastisch moeten worden uitgebreid. Omdat de gemeente daar zelf geen geld voor heeft wordt dat overgelaten aan een projectontwikkelaar. In de plannen is opgenomen dat, ondergronds, op meerdere verdiepingen parkeerruimte beschikbaar zal zijn. Omdat ondergronds bouwen verschrikkelijk duur is en de parkeergarages hun eigen investering moeten gaan terugverdienen, staat het wel vast dat, net als in Hoog Catharijne, betaald zal moeten worden voor het gebruik van een parkeerplaats en dat de tarieven niet mals zullen zijn.

Betaald parkeren veroorzaakt, zeker als de tarieven hoog zijn, bijna altijd parkeeroverlast in omliggende woonwijken. Daarvoor zullen dus ook maatregelen moeten worden genomen, zoals het uitgeven van parkeervergunningen. Wat dat dan weer betekent voor het bezoek van bewoners in de omgeving van het centrum kunnen wij nog niet overzien.

DE KOM, POP-PODIUM, BIBLIOTHEEK

De Kom, waarin behalve een theater ook de School voor Muziek en Dans is gevestigd, is zo succesvol gebleken dat dringend uitbreiding nodig is. Dat gunnen wij De Kom ook graag. Een goed theater hoort immers in een gezellige binnenstad. Maar De Kom is een gesubsidieerde instelling die, als de huisvestingskosten sterk stijgen, ook een hogere subsidie van de gemeente zal vragen. Juist nu de gemeente wegens geldgebrek de lasten voor de burger heeft verhoogd, is het lang niet zeker of De Kom op meer geld kan rekenen. Ook is het, als het tegenzit met de kantoorontwikkeling, nog helemaal niet zeker dat er wel voldoende geld zal zijn om een nieuw theater te bouwen.

Hetzelfde geldt voor het Pop-podium dat in het centrum zou komen en voor de Bibliotheek die, onder andere door de komst van nieuwe media, ook dringend aan nieuwe en ruimere huisvesting toe is.

GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis hoort in het centrum van de stad. Wij zijn er helemaal niet gelukkig mee dat het nu, naar men zegt: tijdelijk, naar het industriegebied wordt verplaatst. Wij zouden graag de zekerheid hebben dat niet, gaandeweg de ontwikkeling van het stadshart, moet worden geconcludeerd dat het gemeentehuis maar op Plettenburg moet blijven.

tot slot

Stadspartij PGN is van mening dat veel kan worden verbeterd aan het centrum zonder dat goede huizen worden gesloopt en te veel en te grote kantoortorens worden toegevoegd. Wij zitten niet te wachten op een Nieuwegeins 'Hoog Catharijne' met alle problemen van dien. Wij willen gewoon een gezellige binnenstad met een goede mix van winkels, horeca en voorzieningen. Waar meer te doen is dan nu. Waar je, ook als de winkels gesloten zijn, gezellig kunt wandelen, uit gaat eten of een pilsje drinkt.

Volgens stadspartij PGN is het Masterplan Binnenstad veel te groot en veel te duur voor Nieuwegein. Voor ons is het dus een duidelijk 'NEE' tegen het Masterplan.

Deel: ' Visie PGN over Masterplan Binnenstad Nieuwegein '
Lees ook