Ingezonden persbericht


PERSBERICHT
Kantens, maandag 5 maart 2012

Visielab, werken aan collectief richtinggevoel

Ieder mens maar ook organisatie loopt er vroeg of laat een keer tegenaan: de weg kwijt! Zeker in deze tijden van onrust en voortdurende verandering. Waarom deden we dit ook al weer? Wat is er sindsdien allemaal veranderd? En wat betekent dat voor ons? Hebben we wel voldoende meebewogen? Nieuw Akademia - een coöperatie van kunstenaars, wetenschappers en consultants - heeft een concept ontwikkeld om organisaties weer op koers te krijgen: het Visielab.

Het Visielab
Het Visielab reflecteert op drie niveaus. Ten eerste biedt het lab de inspiratie voor het "willen". Wat is de gezamenlijke ambitie? Wat willen we bereiken? Ten tweede beschouwen we de bewegingsruimte die er is, om de ambities te realiseren, het "mogen". In die ontdekkingstocht ontstaat de gelegenheid te toetsen of de eigen opvattingen voldoende draagvlak hebben, zowel binnen als buiten de organisatie. Tot slot wordt er gekeken of er beschikking is over de middelen en de mensen om waar te maken wat we ambiëren, het "kunnen". Of is het nodig om de gemeenschappelijke ambities bij te stellen? Alleen daar waar "willen", "mogen" en "kunnen" elkaar overlappen, zijn we effectief. Nieuw Akademia biedt twee vormen Visielabs. Het 'retreat and reflect' lab dient om de eigen visie aan te scherpen of te ontwikkelen. In een 2-daagse werksessie weg uit de dagelijkse hectiek wordt even stil gestaan, om te ontdekken waar je bent en waarheen te gaan. Op afstand zie je het perspectief, zodat je als team weer helderheid krijgt over het doel en de opvattingen hoe dit doel te realiseren. Ter inspiratie en/of om blinde vlekken te voorkomen kunnen gasten worden uitgenodigd om (delen van) het lab bij te wonen. Het lab maakt visie-verschillen zichtbaar en bespreekbaar. Dit lab leidt tot teamspirit en maakt energie los.

Nieuw Akademia
Nieuw Akademia (2001) is een landelijk opererende coöperatie die drie disciplines bijeen brengt: kunstenaars, wetenschappers en consultants. Samen werken zij aan organisatieverandering en maatschappelijke vraagstukken. Grof geschetst weet de wetenschapper feiten en fictie te duiden, ziet de kunstenaar mogelijkheden waar ze nog niet gezien werden en kan de consultant de organisatie mobiliseren. De nadruk van het aanbod van Nieuw Akademia ligt op het optimaliseren van organisatie- en/of ontwikkelingsprocessen. Nieuw Akademia werkt ondermeer vanuit de Walsemaweer, een kophalsromp-boerderij (1870) in Kantens. Stadsgewest Haaglanden, de NCRV, VPRO en het Ministerie van Binnenlandse Zaken ondergingen bijvoorbeeld Visie, Media- en Managementlabs op de Walsemaweer. Ook de RUG, Provincie Groningen, Agentschap NL en Noorderlink hebben met Walsemaweer inmiddels een comfortabel onderdak gevonden voor inspirerende bijeenkomsten.

Open inschrijving
Het programma voor open inschrijving in het voorjaar is rond. Naast projecten op maat biedt Nieuw Akademia nu ook een uitgebreid aanbod met open inschrijving voor workshops, masterclasses, en labs. Walsemaweer - de thuisbasis van Nieuw Akademia - biedt thematische filmavonden op elke laatste donderdag van de maand. Het gehele programma is online te vinden. In woord en beeld geeft de website een kijkje in de keuken van Nieuw Akademia. Zie www.nieuwakademia.nl.

Deel: ' Visielab, werken aan collectief richtinggevoel '


Lees ook