's-Hertogenbosch - 20 januari 1999. Internet marktonderzoekbureau Multiscope heeft sinds enige tijd de beschikking over een systeem dat het bereik van websites in Nederland meet. Uit dit Visiscan (visitor scanning) systeem zijn cijfers vrijgegeven van december '98.

TOP 10 NEDERLANDSE INTERNET UITGEVERS
In de maand december werden de sites van de volgende Nederlandse internet uitgevers het best bezocht:

 __________________________________________________________   UITGEVER __________________________________________________________ 1 (1) World Access / Planet Internet 2 (3) Ilse 3 (2) World Online / TIP 4 (6) KPN 5 (5) IDG 6 (4) Publieke Omroepen 7 (7) Veronica 8 (10) De Telegraaf 9 (9) Digitale Stad Amsterdam 10 (8) VNU __________________________________________________________ 
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat in december dezelfde 'partijen' vertegenwoordigd zijn in de top 10 als in november. Er zijn echter wel wat onderlinge verschuivingen. Ilse herovert de tweede positie van World Online / TIP. Daarnaast wisselen KPN en de Publieke Omroepen, maar ook De Telegraaf en VNU onderling van positie. De Telegraaf is zelfs aan een opvallende opmars bezig. Tussen september '98 en december '98 is het maandbereik (gerekend in unieke bezoekers van alle sites van uitgever De Telegraaf) gestegen van 16% naar ruim 22%.

Dat het bezoek aan sites afhankelijk is van de meetperiode blijkt opnieuw uit het feit dat 'kerstgerelateerde sites' zoals www.kerst.net (maandbereik 7,5%) in december in de top 100 van sites genoteerd staan.

METHODE

Het Visiscan systeem werkt op basis van log-software die op de Pc's van ongeveer 700 panelleden draait. Deze software registreert automatisch welke sites door de panelleden worden bezocht. Naast het adres (volledige url), logt het programma ook de datum en de tijd van het bezoek.

Panelleden sturen de gegevens eens per maand naar Multiscope. Hier worden de gegevens in een database gekoppeld aan het profiel van het panellid. Dit profiel bevat de persoonskenmerken van de respondent (geslacht, leeftijd, inkomen, opleiding enz.) Op basis van de vele gegevens die worden verstuurd, stelt Multiscope een aantal ranglijsten samen. De ranglijst 'Nederlandse internet uitgevers' is hiervan een voorbeeld. De panelleden die aan Visiscan meewerken, komen o.a. uit het algemene online panel van Multiscope. Dit panel van 6.000 personen is een verzameling van respondenten, die aan eerdere onderzoeken van Multiscope hebben meegewerkt.

BETALEN VOOR GEGEVENS

Om het aantal panelleden dat aan het Visiscan systeem meewerkt verder te verhogen naar 1.000, betaalt Multiscope haar panelleden Hfl. 2,50 voor iedere keer dat zij surfgegevens opsturen. Het bedrijf verwacht hierdoor een grotere toeloop van nieuwe panelleden. Daarnaast zal ook de band met de huidige panelleden versterkt worden. Overigens moeten panelleden binnen een tijdsbestek van een half jaar wel vier maal de surfgegevens opsturen om aanspraak te maken op de financiele vergoeding. Multiscope behoudt het recht om panelleden te weigeren om daarmee de kwaliteit van het panel te kunnen bewaken. Personen die aan het systeem mee willen werken kunnen op www.multiscope.nl/visiscan/voordelen.htm inschrijven.

DEFINITIES

Multiscope hanteert de volgende definities bij het opstellen van de ranglijst 'Nederlandse internet uitgevers':

Uitgever: Iedereen die op internet informatie presenteert, wordt beschouwd als 'internet uitgever'. Het betreft dus zeker niet alleen uitgevers in de traditionele zin van het woord. Visiscan richt zich op Nederlandse uitgevers. Uitgangspunt hierbij is dat de eigenaar van het domein een Nederlands, of in Nederland gevestigd bedrijf of persoon is. Voor controle worden de bestanden van InterNic en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland geraadpleegd.

Bereik: Gekeken wordt naar het aantal panelleden dat de site(s) van een uitgever gedurende de betreffende maand bezoekt. Hierbij maakt het niet uit of een panellid een of meerdere keren de site bezoekt. Ook maakt het niet uit of een panellid een of meerdere pagina's van de betreffende uitgever bezoekt. Overigens wordt het voorgaande wel gemeten (ook pageviews binnen sites), maar vooralsnog hanteert Multiscope het maandbereik als uitgangspunt voor bereik.

De meeste internet uitgevers uit de tabel hebben meerdere sites / domeinen onder hun beheer. Van het totaal van deze sites wordt het aantal panelleden berekend dat een of meerdere van deze sites bezoekt. Indien een panellid twee of meer sites van een uitgever bezoekt, wordt het panellid slechts een keer in het bereik meegeteld. Er is dus geen sprake van optelling, maar van het tellen van unieke panelleden die een of meerdere sites van de uitgever bezoeken. Op deze manier wordt het maandbereik van een uitgever berekend. Voor uitgevers die ook access provider zijn, worden bezoeken aan pagina's van abonnees niet meegeteld. Het gaat er om wie eigenaar is van de informatie. Een provider is geen eigenaar van de informatie die een abonnee presenteert.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over het Visiscan systeem is te vinden op: https://www.multiscope.nl/visiscan

Op deze locatie is ook een java-applet te vinden met een maandelijkse update van de ranglijst 'Nederlandse internet uitgevers'. Bedrijven kunnen door een abonnement te nemen op het Visiscan systeem online toegang krijgen tot de resultaten. De volgende analyses worden standaard ter beschikking gesteld aan klanten:
· Ranglijst (top 100) populaire Nederlandse Internet Uitgevers
· Ranglijst (top 100) populaire Nederlandse domeinen (sites)
· Ranglijst (top 100) populaire Nederlandse url's (dus ook pageviews binnen sites)
· Profielen van de bezoekers van populaire sites (o.a. geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen)

Opmerking
Indien u gegevens uit dit persbericht overneemt zouden wij het op prijs stellen als u in de bronvermelding ook het internet-adres van Multiscope Visiscan opneemt: https://www.multiscope.nl/visiscan


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
MULTISCOPE - Information Research & Presentation
.........................................................
mailto:info@multiscope.nl - https://www.multiscope.nl
Postbus 2126 - 5202 CC - 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6212122 - Fax: 073-6241462
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Deel: ' Visiscan Top Tien Internetuitgevers in december '98 '
Lees ook