Hogeschool IJselland

Deventer, 1 december 1999

VISITATIECOMMISSIE POSITIEF OVER OPLEIDING FD VAN IJSELLAND

De opleiding Facilitaire Dienstverlening van Hogeschool IJselland is overwegend positief beoordeeld door de visitatiecommissie. Ze is daarmee een van de beste FD-opleidingen van Nederland. Dit blijkt uit het visitatierapport 'Een ander perspectief' dat vandaag is aangeboden aan de HBO-Raad. In dit rapport heeft de visitatiecommissie, bestaande uit deskundigen uit de beroepspraktijk en het hoger onderwijs, de kwaliteit getoetst en vastgelegd van de zeven FD-opleidingen van Nederland.

De visitatiecommissie waardeert dat de FD-opleidingen in de afgelopen vele vernieuwingen hebben doorgevoerd in het onderwijs. Zoals studentgericht onderwijs en een meer beroepsgerichte invulling van het onderwijs. Dit heeft in het najaar van dit jaar geresulteerd in een nieuw beroepsprofiel. Met dit profiel kan de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk verder versterkt worden. De commissie adviseert deze lijn krachtig door te zetten: nog meer aandacht voor de trends in 'facility management' en nog meer contacten leggen met (inter)nationale werkvelden.

De commissie waardeert in het programma van FD Deventer de heldere en actuele visie op het beroep en het internationale beroepenveld. Verder vindt de commissie de wijze waarop de opleiding met haar studenten omgaat, de aandacht die zij besteedt aan begeleiding van de instroom, getuigen van zorgvuldigheid en betrokkenheid. Ook positief vindt de commissie dat de opleiding de student veel mogelijkheden biedt zijn eigen leerroute en tempo te bepalen. Een wezenlijk bestanddeel van de positieve beoordeling komt, volgens de commissie, voort uit het feit dat de opleiding beschikt over een effectieve en efficiente organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door een prettige cultuur, gemotiveerde en hardwerkende docenten.

De FD-opleiding van Hogeschool IJselland werd eerder dit jaar ook al tot de beste FD-opleiding uitgeroepen door de onafhankelijke Keuzegids Hoger Onderwijs. Voor directeur Rients Jorna is de uitslag van deze visitatie een mijlpaal. "We hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt om aan de top te komen. En het is een felicitatie voor alle medewerkers dat we hiervoor nu beloond worden. We zullen nu natuurlijk met vereende krachten doorgaan om aan de top te blijven. Facilitaire Dienstverlening is een prachtig vak. Er zijn nog volop kansen, nationaal en internationaal, waar we mee aan de slag kunnen."

Afgestudeerden van de opleiding komen terecht op management- en staffuncties bij bedrijven en instellingen (zoals ziekenhuizen, kantoren, hotels, congrescentra) waarin ze verantwoordelijk zijn voor de facilitaire diensten. Ook komen ze terecht bij bedrijven die op contractbasis facilitaire diensten aanbieden aan bedrijven, instellingen en consumenten (zoals schoonmaak, beveiliging, kantoorinrichting, catering, thuiszorg).

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Hogeschool IJselland Bureau Bestuursondersteuning/Communicatie,

dhr. J.P.J. Rombouts

Telefoon (0570) - 66 31 20

Fax (0570) - 66 35 22

Email Communicatie@hsij.nl

Deel: ' Visitatiecommissie positief over opleiding FD IJselland '
Lees ook