Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Visuele etnografie maakt andere culturen beter zichtbaar. Acht films nader bekeken.

Persbericht 84 (14-sept-99)

Visuele etnografie is een vorm van culturele antropologie waarbij men zich vooral richt op de non-verbale aspecten van een cultuur. De visueel etnograaf registreert datgene wat gehoord en gezien kan worden, en zich beter leent voor het vastleggen op film en video dan voor weergave in tekst. Van 21 tot en met 24 september organiseren de visueel etnografen van de Universiteit Leiden een internationale conferentie.

Visuele media als video, fotografie en film worden in de antropologie zowel gebruikt voor onderzoek als voor documentatie van andere culturen. In het onderzoek ondersteunen deze media de observaties van de onderzoeker, maar ze vergemakkelijken ook de communicatie tussen onderzoeker en informant. In de documentatie vormen deze media vaak een belangrijke aanvulling op geschreven teksten. De 'Leidse methode' van visuele etnografie richt zich zowel op onderzoek als documentatie. Deze methode is sinds 1951 ontwikkeld in nauwe samenwerking met cultureel-antropologen die veldwerk in westerse en niet-westerse samenlevingen doen en daar beschrijvingen van geven.

De visuele etnografie heeft dus niet alleen waarde binnen het zuiver-wetenschappelijk onderzoek, maar ook op het gebied van de toepassing. In het kader van een verantwoorde voorlichting aan het grote publiek over andere culturen, ook in eigen land, heeft deze methode een belangrijke meerwaarde. In de huidige grote stroom van beeldmateriaal zijn visueel antropologen bij uitstek geschikt om een selectie te maken in het beeldmateriaal en om de betekenis- en cultuurverschillen te verduidelijken. Zij hebben wat dat betreft een duidelijke voorsprong op documentairemakers en kunstenaars, die meestal geen opleiding hebben op dit terrein. In de huidige beeldchaos wordt een verantwoorde voorstelling van cultuur en culturen steeds belangrijker.

De afdeling Visuele Etnografie van het Departement voor Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen (CA/SNWS), Universiteit Leiden, houdt van 21 tot 24 september 1999 een internationale conferentie over theorie, methodologie en praktijk van de visuele antropologie. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de zogenoemde Leidse methode en de resultaten daarvan. Door twaalf buitenlandse en twaalf Nederlandse sprekers en filmmakers worden acht recente antropologische films belicht. Een van de buitenlandse gasten is Jean Rouch, bekend van tientallen hooggewaardeerde antropologische films. In 1980 verleende de Universiteit Leiden hem een eredoctoraat.

De conferentie markeert het afscheid van dr. Dirk J. Nijland, die vanaf 1971 in Leiden werkzaam was. Hij heeft diverse prijswinnende films gemaakt en veel antropologen en filmmakers in dit vakgebied opgeleid. De films worden tijdens aparte voorstellingen vertoond, in het bijzijn van de makers. De conferentie vindt plaats in het Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, de films worden 's avonds vertoond in het Centraal Faciliteitengebouw, Cleveringaplaats 1. De filmvertoningen zijn gratis toegankelijk.

Meer informatie:
Departement CA/SNWS, Visuele Etnografie, telefoon 071 527 34 80 of 527 34 81; fax: 071 527 36 19;
e-mail: postmam@fsw.leidenuniv.nl.
Een volledig programma is in te zien op: http://www.fsw.leidenuniv.nl/www/w3_cuan/Visetno.htm.

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 14 september 1999, 17:52 uur

Deel: ' Visuele etnografie maakt andere culturen beter zichtbaar '
Lees ook