Vitamine Informatie Bulletin

Aanwijzingen uit Nederlands proefschrift

Antioxidant-vitamines tegen luchtverontreiniging?

Amateurwielrenners hebben minder last van luchtverontreiniging als ze supplementen met antioxidant-vitamines C en E gebruiken. De supplementen konden een verslechtering van de longfunctie ten gevolge van hoge concentraties ozon in de buitenlucht tegengaan. Dit blijkt uit een recent Nederlands proefschrift.

In het onderzoek kregen 20 wielrenners gedurende 15 weken twee keer per dag een supplement met vitamine C en E. De supplementen leverden per dag 500 mg vitamine C en 100 mg vitamine E; dit is ongeveer 10 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van beide vitamines. 18 wielrenners kregen zogenoemde placebo's, die er hetzelfde uitzien als de vitaminesupplementen maar geen vitamines bevatten. Voor en na trainingen en wedstrijden werd de longfunctie van de wielrenners gemeten. Daarbij werd bijvoorbeeld bepaald hoe groot de totale longinhoud was en hoeveel lucht er in één seconde uitgeademd kon worden. Bij de wielrenners die de placebo's kregen, bleek de longfunctie te verslechteren bij hogere ozon concentraties in de buitenlucht. Bij de wielrenners die extra vitamine C en E kregen, bleef de longfunctie echter op peil.

De onderzoekster zoekt de verklaring in het feit dat ozon zogenoemde vrije radicalen geeft, die in grote hoeveelheden het longweefsel kunnen aantasten. Antioxidanten als vitamine C en E komen voor in de longen en zouden daar lokaal de schadelijke effecten van ozon kunnen tegengaan. Er komen steeds meer aanwijzingen dat luchtverontreiniging, zoals bij een verhoogde concentratie ozon, verband houdt met een afname van de longfunctie en een toename van klachten aan de luchtwegen. Meestal zijn de effecten bij gezonde mensen mild en omkeerbaar: de effecten verdwijnen weer als de luchtverontreiniging afneemt. Maar op de lange termijn zou herhaaldelijke blootstelling aan luchtverontreiniging kunnen leiden tot ziekten als astma en chronische bronchitis.

Daarom is in hetzelfde proefschrift ook gekeken naar het verband tussen inneming van antioxidant-vitamines via de voeding en klachten aan de luchtwegen bij 6.555 gezonde volwassenen. De inneming van vitamine C, E en bèta-caroteen bleek echter niet duidelijk samen te hangen met klachten aan de luchtwegen zoals hoesten, slijm opgeven, piepen op de borst of kortademigheid. Wel was de longfunctie beter naarmate mensen meer vitamine C en bèta-caroteen via hun voeding binnenkregen.

Bij een vergelijking tussen mensen met chronische luchtwegklachten en gezonde mensen bleken mensen met klachten minder bèta-caroteen in hun bloed te hebben dan mensen zonder klachten. Dit bleek uit een onderzoek in hetzelfde proefschrift onder 227 volwassenen van 50 tot 70 jaar met chronische luchtwegklachten. Bij mensen met lagere gehaltes aan bèta-caroteen bleek de longfunctie vaker te verslechteren na blootstelling aan luchtverontreiniging dan bij mensen met hogere gehaltes. Er was echter geen relatie tussen de inneming van bèta-caroteen en de longfunctie.

(Bron: Proefschrift van L. Grievink, Antioxidants and air pollution in relation to indicators of asthma and COPD, Landbouwuniversiteit Wageningen, 21 oktober 1998).

copyright © TNO Nutrition and Food Institute 1998

Deel: ' Vitamines helpen wellicht tegen luchtverontreiniging '
Lees ook