Vitens verlaagt drinkwatertarief

Vitens verlaagt drinkwatertarief

Zwolle, 27 november 2015 - Klanten van Vitens gaan volgend jaar opnieuw minder betalen voor hun drinkwater. De gemiddelde rekening van een klant bij het grootste waterbedrijf van Nederland daalt volgend jaar met 6 euro naar 117,50 (exclusief alle belastingen). Vitens heeft daarmee dit jaar het laagste consumententarief van Nederland.

De waterprijs daalt al jaren voor de 5,6 miljoen klanten van Vitens. Ten opzichte van 2006 is de gemiddelde jaarnota van een Vitens klant met 9% (€ 12) gedaald. De consumentenprijzen in diezelfde periode stegen met 18%. Vitens streeft naar een zo laag mogelijk drinkwatertarief, zonder af te doen aan de kwaliteit of leveringscontinuïteit. Door de fusies en daarmee de schaalvergroting zijn de operationele kosten van Vitens afgenomen. De afgelopen jaren is daarnaast sterk ingezet op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en verdere digitalisering. Daardoor hoefden de tarieven niet mee te stijgen met de inflatie, terwijl Vitens kon blijven investeren in de drinkwaterinfrastructuur. Het drinkwaterbedrijf is dan ook optimistisch over de toekomst.

In de afgelopen jaren heeft Vitens 39 miljoen euro aan kostenverlaging gerealiseerd. Tegelijkertijd is het Vitens gelukt onverminderd te blijven investeren in de infrastructuur. Bovendien heeft het bedrijf veel geïnvesteerd in haar personeel en in innovatie. Dat laatste werpt in toenemende mate zijn vruchten af. Vitens levert ruwweg een derde van al het water in Nederland, 326 miljard liter op jaarbasis. Bij de bereiding van dit water komt ongeveer 60.000 ton aan reststoffen vrij, waaronder kalk, ijzer, methaan en humuszuur. In 2010 betekende dit voor Vitens nog een kostenpost van 1,8 miljoen euro. In 2015 is deze kostenpost teruggebracht tot 0,5 miljoen euro. In 2016 zal dit leiden tot een positief resultaat. Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens: “We verzilveren meer en meer successen die de resultante zijn van jarenlange investeringen in duurzaamheid en innovatie.”

Deel: ' Vitens verlaagt drinkwatertarief '


Lees ook