Vivenda Media Groep persbericht: Nieuwe externe accountant VMG


AMSTERDAM, 20130321 -- In vervolg op de eerder aangekondigde herstructurering van Vivenda Media Groep (VMG) heeft de Raad van Commissarissen van VMG besloten om het accountantskantoor Baker Tilly Berk de opdracht te verlenen tot controle van de jaarrekening over 2012. De samenwerkingsovereenkomst met Baker Tilly Berk is tegen gunstige voorwaarden afgesloten.

De overgang naar de nieuwe accountant vindt plaats in overleg met Mazars, de huidige externe accountant van VMG. Mazars heeft haar volledige medewerking toegezegd bij de dossieroverdracht. 

VMG heeft op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat de overgang een vertraging van de publicatie van het Jaarverslag 2012 tot gevolg heeft.

In de jaarvergadering 2013 zal de opdrachtverlening ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Einde persbericht

Zie het persbericht in pdf.


Deel: ' Vivenda Media Groep persbericht Nieuwe externe accountant VMG '
Lees ook