Vivenda Media Groep persbericht


Vivenda Media Groep bereikt overeenstemming inzake 2e overname kunststof recycling fabriek

UTRECHT, 20131104 -- De Raad van Bestuur van Vivenda Media Groep NV (VMG) maakt bekend dat een principeakkoord is bereikt over de overname van 50% van de aandelen in Equipe BV te Emmen (de “Transactie”). De overige 50% blijft in handen van investeringsmaatschappij Sequoia Infrastructure Investments coöperatief U.A.

Equipe BV heeft een 100% belang in Inverko Compounding BV waarvan de activiteiten gericht zijn op het omzetten van afval naar nieuwe grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie.  Deze grondstoffen dienen als input voor het fabriceren van kunststof eindproducten.

Door de Transactie zal het eigen vermogen van VMG verder worden versterkt en kan invulling worden gegeven aan de strategie van de vennootschap, tevens zullen de resultaten van Equipe BV worden geconsolideerd binnen VMG. De Transactie zal na afronding een verdere positieve bijdrage leveren aan de resultaten van de vennootschap en zal naar verwachting in de komende jaren  in toenemende mate winstgevend zijn.

Op  de BAVA van 15 november a.s zullen verdere mededelingen worden gedaan over de Transactie. Op diezelfde BAVA zal aan de aandeelhouders goedkeuring worden gevraagd voor de overname van Inverko Polymers en de naamswijziging naar Inverko NV waarna VMG verder zal gaan als Inverko NV. Inverko wordt daarmee de eerste op Euronext Amsterdam genoteerde onderneming die actief is op het gebied van kunststof recycling. Voor nadere informatie over de overname van Inverko Polymers wordt verwezen naar het persbericht van 24 september 2013, de oproepingsstukken voor de BAVA van 15 november a.s. en het informatiememorandum dat binnenkort beschikbaar is op de website van VMG.  

Inverko is al 16 jaar actief in de branche van afvalverwerking en heeft het concept “van afval tot eindproduct” ontwikkeld, waarmee zij een duurzame en volwaardige ketenspeler is geworden in de markt van afvalverwerking.  De Transactie voegt een belangrijk deel van de keten van afvalverwerking toe aan de activiteiten van de vennootschap. Het bestuur van VMG sluit niet uit dat na de Transactie nog andere delen in deze keten van afvalverwerking worden overgenomen. 

Betaling van de Transactie zal, middels een zogeheten earnout-regeling,  plaatsvinden in maximaal 15.000.000 nieuwe aandelen VMG tegen een nominale waarde van €0,20 per aandeel.

Voor toelating tot de notering aan Euronext Amsterdam van de uit te geven aandelen in het kader van de Transactie en de overname van Inverko Polymers is een prospectus vereist, dat is goedgekeurd een door de AFM . VMG is voornemens het prospectus zo spoedig mogelijk te publiceren.

Zie het persbericht in pdf-format.


Deel: ' Vivenda Media Groep persbericht '
Lees ook