Vivenda Media Groep tekent voorlopige overnameovereenkomst


Vivenda Media Groep tekent voorlopige overnameovereenkomst met afvalverwerker Inverko Polymers

NAARDEN, 20130705 -- De Raad van Bestuur van Vivenda Media Groep N.V. (VMG) maakt bekend dat voorlopige overeenstemming is bereikt inzake de overname van Inverko Polymers BV (te Leek - Groningen), onderdeel van de Inverko Groep.

Inverko Polymers is al 16 jaar actief in de branche van afvalverwerking en heeft het concept “van afval tot eindproduct” ontwikkeld, waarmee zij een duurzame en volwaardige ketenspeler is geworden in de markt van afvalverwerking. Inverko Polymers realiseerde in 2012 een omzet van ruim EUR 10 miljoen, waarbij een bruto bedrijfsresultaat (EBITDA) werd behaald van EUR 0,72 miljoen.

Na wederzijdse afronding van due diligence en het voldoen van de gebruikelijke voorwaarden door beide partijen, zal VMG een Buitengewone Algemene Vergadering  van Aandeelhouders (BAVA) bijeenroepen om de acquisitie toe te lichten en goedkeuring te vragen.Tijdens deze vergadering zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan de strategie en toekomstplannen van Inverko. Na succesvolle afronding van de overname zal Henk Alssema, oprichter en eigenaar van Inverko, toetreden tot de Raad van Bestuur van VMG. Na afronding van de overname zal de naam van VMG worden veranderd in Inverko NV.  Inverko wordt daarmee de eerste op Euronext Amsterdam genoteerde onderneming die actief is op het gebied van  afvalverwerking. Het ligt in de lijn der verwachting dat na de acquisitie nog andere delen van de keten van afvalverwerking worden overgenomen.

De overname zal deels worden gefinancierd door een financiering verstrekt door een in Nederland gevestigde financiële instelling en deels door uitgifte van nieuwe aandelen VMG tegen een nominale uitgiftekoers van EUR 0,20  per aandeel. 

Na succesvolle afronding heeft VMG invulling gegeven aan de doelstellingen zoals gepresenteerd op de BAVA van 12 februari j.l., waarbij de structurele continuïteit van de onderneming is gewaarborgd en waarde voor de aandeelhouders kan worden gecreëerd.

VMG zal de markt op gebruikelijke wijze informeren over verdere ontwikkelingen.

Zie het persbericht in pdf-format.


Deel: ' Vivenda Media Groep tekent voorlopige overnameovereenkomst '
Lees ook