VKA-ers adviseren in Ethiopië

Deze week vertrekt een team van 5 VKA collega's, voor een project naar Ethiopië. Waarom Ethiopië? Evelyne Romswinckel: "Onze kennis en ervaring zetten wij over het algemeen in bij Nederlandse opdrachtgevers. Nu hebben wij het idee opgevat om vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid, maar natuurlijk ook om de ervaring die het ons zal bieden, onze kennis een keer ten dienste te stellen van een organisatie in een ontwikkelingsland.

"We gaan dit doen voor een lokale NGO, the Ethiopian Rural Self Help Association (ERSHA). De organisatie wil haar strategie voor de komende jaren bepalen. Belangrijk aspect hierin is dat ze minder afhankelijk worden van subsidies en donaties. Hiervoor zullen wij samen met hen onder andere een benchmark uitvoeren en business model opstellen. Daarnaast kampen ze met vragen rondom kennisdeling binnen de eigen organisatie en de informatie-uitwisseling met stakeholders. Wij gaan ze ook hierbij helpen. Onze kennis en ervaring op het gebied van ICT-oplossingen en kennis- en informatiemanagement en business modellen denken wij hier goed in te kunnen zetten."

Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen VKA en SharePeople. SharePeople biedt Europese managers en professionals de mogelijkheid hun kennis en ervaring in een ontwikkelingsland in te zetten. Door hen te koppelen aan een lokale sociale ondernemer met een business vraagstuk worden zij uitgedaagd om in 2 tot 6 weken waarde toe te voegen in een setting die vertrouwd is, maar wel echt. De ondernemer wordt in staat gesteld zijn onderneming uit te bouwen, werk en inkomen voor de gemeenschap te creëren. Bovendien ontwikkelen deelnemers zichzelf persoonlijk en professioneel, krijgen zij nieuw inzichten en inspiratie.

De komende weken zijn de belevenissen van ?Team Ersha' te volgen via Twitter.

Deel: ' VKA-ers adviseren in Ethiopië '


Lees ook