Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER MIEKE VOGELS VLAAMS

MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID, GELIJKE KANSEN en ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 22 juli 2002

Besluit over Individuele Materiële Bijstand licht gewijzigd

Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking Mieke Vogels heeft het besluit over de individuele materiële bijstand voor personen met een handicap op een aantal (kleinere) punten aangepast. De Vlaamse regering keurde het aangepaste besluit vorige vrijdag goed.

De minister geeft hiermee een eerste antwoord aan personen met een handicap en hun verenigingen die niet tevreden waren met de hervorming en die op 25 april op straat kwamen. Na de betoging kondigde de minister aan om met de actievoerders aan tafel te zitten om het besluit eventueel aan te passen. Na onderhandelingen, en in consensus, is beslist om nu geen fundamentele wijzigingen door te voeren. Wel worden nu een aantal dringende aanpassingen doorgevoerd.

Belangrijkste wijziging is de versoepeling van de procedure voor het aanvragen van incontentiemateriaal en de invoering van terugbetaling van een zetel voor personen die lijden aan de ziekte van Huntington. Ook komt er een terugbetaling met terugwerkende kracht, tenminste voor mensen die voor het eerst een aanvraag indienen.

Er was sinds jaren bij de eindgebruikers grote ontevredenheid over de wijze waarop de materiële hulpmiddelen door het Vlaams Fonds worden toegekend. Tot
1 januari van dit jaar werkte men met een hulpmiddelen- en nomenclatuurlijst, die werd gebonden aan bepaalde stoornissen en handicaps. Sinds 1 januari is een nieuwe reglementering van kracht dat de administratieve vereenvoudiging beoogt. Personen met een handicap moeten niet steeds opnieuw een nieuw dossier indienen voor elk nieuw hulpmiddel.

Voor elke persoon met een handicap wordt een persoonlijke korf van hulpmiddelen die hij nodig heeft samengesteld. De specifieke samenstelling van deze hulpmiddelenkorf bepaalt tevens het bedrag van de tussenkomst aan de persoon. Binnen dit bedrag kan de persoon de volgende vier jaar hulpmiddelen die hij nodig heeft aanschaffen. Hij kan deze middelen ook aankopen op de tweede handsmarkt, of in een buurland, en hij kan het niet gebruikte deel van het toegekende bedrag aanwenden voor bijkomende of duurdere hulpmiddelen.

Het nieuwe concept blijft dus overeind. Wel kan een uitgebreid advies worden voorbereid over een grondige, meer fundamentele hertekening van het beleid terzake.

Wat de problematiek van de rolstoelen betreft, die én federale én Vlaamse bevoegdheid is, verheugt minister Vogels zich erop dat er in de Interministeriële Conferentie voor personen met een handicap een aantal stappen voorwaarts worden gezet. Zo heeft de federale regeringscommissaris Greet Van Gool een vereenvoudiging voor het aanvragen van terugbetaling voor een rolstoel in het vooruitzicht gesteld. Minister Vogels hoopt dat er nu snel op het terrein zichtbare resultaten kunnen worden geboekt.

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van
minister Vogels - tel. (02) 553 24 11
e-mail: persdienst.vogels@vlaanderen.be
www.miekevogels.be

Deel: ' Vlaams besluit over Individuele Materiële Bijstand licht gewijzigd '
Lees ook