Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 1999

Besluit riviervisserij aangepast

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Theo KELCHTERMANS principieel een wijzi- ging aan het Besluit van 20/5/1992 op de riviervisserij goedgekeurd. Dit besluit zal nu voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Belangrijk is de vereenvoudiging van de procedure voor de vrijstelling van het visverlof voor deelnemers aan belangrijke viswedstrijden en voor de deelnemers aan een initiatie en/of promotiecampagne.

Verder wordt de openingstijd voor het vissen op de forel uitgebreid tot alle beken in het bekken van de Voer.

Tot slot wordt de lijst van de viswaters in de provincie Oost-Vlaanderen waarin het gebruik van levende of dode visjes als aas en van kunstaas tussen 1 januari en 15 april wordt toegestaan, uitgebreid.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaams besluit riviervisserij aangepast '
Lees ook