Ingezonden persbericht


Moordaanslag op Fortuyn schokkend

Het Vlaams Blok is geschokt door de moordaanslag op Pim Fortuyn. Zonder zich uit te spreken over de dader en het motief, en hoewel tal van standpunten van Fortuyn niet door het Vlaams Blok gedeeld werden en vice versa, stelt het Vlaams Blok nu al dat dergelijke aanslag alleen mogelijk is door het steeds groeiende klimaat van een stuitende onverdraagzaamheid tegenover iedereen die tegen de stroom wil oproeien van het politiek correcte denken. Afwijkende meningen werden en worden niet langer politiek geduld.

Het voortdurend stigmatiseren van politieke bewegingen als "ondemocratisch", "racistisch", "fascistisch" door het politiek establishment en door bepaalde media, zijn de gedroomde voedingsbodem én de legimitatie voor individuen en/of groepen om dat klimaat te gebruiken om tot gewelddaden over te gaan, zelfs tot een moordaanslag.

Wanneer men, zoals Louis Tobback, zegt dat het Vlaams Blok "met alle middelen" moet bestreden worden, wanneer staatssecretaris Deleuze in Humo verklaart dat men een "vuile oorlog " tegen het Vlaams Blok moet voeren, wanneer VLD-voorzitter De Gucht Vlaams Blokkers uitscheldt voor "mestkevers", en vooral, wanneer zulks zonder enige reactie blijft vanwege "weldenkend" Vlaanderen, dan is op de duur inderdaad alles mogelijk, tot en met moord. Het Vlaams Blok is niet vergeten dat Filip Dewinter net voor de gemeenteraadsverkiezingen - uitgenodigd door het Nederlands programma Buitenhof - bijna gemolesteerd werd. Ook toen bleef elke reactie van andere partijen uit, tenzij de reactie dat deze quasi-molestatie Dewinter goed uitkwam.

Het Vlaams Blok roept de Vlaamse partijen op tot het veroordelen van deze aanslag, en van elke gewelddaad omwille van een politieke mening, ook al komt deze politieke mening van het Vlaams Blok. Doen ze dat niet, dan zij ze medeplichtig aan de gewelddaden die ook tegen het Vlaams Blok gepleegd worden.

Open brief aan de partijvoorzitters en de pers: Oproep tot bezinning en volwassen politiek debat

Wij betuigen vandaag in de eerste plaats ons medeleven aan vrienden en nabestaanden van Pim Fortuyn. Maar de politieke moord op lijsttrekker Fortuyn heeft ook politieke gevolgen. Niet alleen Nederland maar ook ons land is diep geschokt. Als iemand koelbloedig vermoord wordt, louter en alleen omdat hij standpunten inneemt waar anderen het niet mee eens zijn, moeten we ons toch ernstig vragen stellen. Bij deze roep ik alle partijvoorzitters en de opiniemakers dan ook op zich nadrukkelijk te bezinnen over hun houding tegen het Vlaams Blok. Want, pers en politiek mogen dan wel niet de dader zijn van deze laffe aanslag, helemaal vrijuit gaan ze niet.

In eigen land wordt het Vlaams Blok al jaar en dag door politieke tegenstanders en commentatoren uitgescholden voor rotte vis. Het rijtje smakeloze troetelnamen voor onze kiezers en onze democratisch verkozen mandatarissen is intussen bijna eindeloos: foert- en zeikstemmers, marginalen, randdebielen, verzuurden, racisten, facisten, nazi's.

Noël Slangen vergeleek het Vlaams Blok met "een stort voor de deur". Louis Tobback verklaarde ooit dat het Vlaams Blok "een ziekte" is die "met alle middelen" moest bestreden worden. Woorden die hij tot op de dag van vandaag weigert in te trekken.

Het beruchte "cordon sanitaire" ontsproot uit het brein van Hugo Gijsels die ons op gelijke voet plaatste met "de varkenspest". Na het cordon kwam er ook een politiek proces. Onlangs liet Olivier Deleuze zich ontvallen: "Het is geen mooie strijd, nee er moet ook een vuile strijd tegen hen worden geleverd." En zopas nog verklaarde Minister van Defensie Flahaut "dat geweld niet volstaat om extreem-rechts een halt toe te roepen". Patrick Dewael en Marleen Vanderpoorten laten geen gelegenheid onbenut om het Vlaams Blok in één adem te vernoemen met Hitler en nazi-terreur. En natuurlijk was er ook nog Karel De Gucht, die in een moment van opperste inspiratie het Vlaams Blok het verdraagzame etiket van "mestkevers" opkleefde.

Hugo De Ridder schreef daarover: "Ik heb van geen journalist, humanist, ethicus, moralist, pastoor, verdediger van mensenrechten, enig protest gehoord. Nochtans leert de geschiedenis dat elke burgeroorlog, genocide of massamoord voorafgegaan wordt door een periode waarin je de tegenstrever afschildert als ongedierte." De woorden krijgen in het licht van de dramatische gebeurtenis in Nederland een tragische en waarschuwende bijklank.

Het wordt tijd dat de traditionele partijen en de media ophouden alles wat rechts van het politieke centrum zit, ongenuanceerd af te schilderen als baarlijke duivels. Pers en politiek dragen een verpletterende verantwoordelijkheid. Zij zijn medeverantwoordelijk voor een klimaat van onverdraagzaamheid waarin een Haider, een Le Pen, een Fortuyn, een Filip Dewinter worden voorgesteld als een bedreiging voor de democratie en dus een legitiem doelwit. Om drama's te vermijden roep ik politici en journalisten op om de demonisering van het Vlaams Blok eindelijk een halt toe te roepen.

Het is tijd voor een volwassen politiek debat, met argumenten in plaats van blinde scheldpartijen. Met constructieve voorstellen in plaats van politiek-correcte taboes. Democratie en vrije meningsuiting liggen mij nauw aan het hart, het is nu aan u om te bewijzen dat het u als zelfverklaarde democraten ernst is.

Vlaams Blok
07-05-2002

Deel: ' Vlaams Blok geschokt door moordaanslag op Pim Fortuyn '
Lees ook