Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 1999

Vlaams clusterbeleid wordt voortgezet

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE heeft de Vlaamse regering beslist om enkele economische netwerken verder te steunen.

Vlaamse bedrijven staan er niet alleen voor als ze hun concurrentiepositie met het buitenland willen verbeteren. Ze kunnen samenwerken met andere bedrijven en met onder- zoeksinstellingen, bijv. om wetenschappelijk onderzoek te verrichten, opleidingen te organiseren of om te leren hoe men producten en processen kan innoveren. De Vlaamse regering moedigt de KMO's aan om economische netwerken of "clusters" op te richten en eraan mee te werken. Sinds 1994 heeft de Vlaamse regering twaalf clusters erkend en ondersteund. Elk initiatief heeft een eigen gelaat, zowel inzake doelstellingen als op het organisatorisch en inhoudelijk vlak.

Verschillende van deze netwerken zijn ondertussen reeds (meer dan) twee jaar actief. In de overeenkomst tussen de Vlaamse regering en het netwerk werd telkens afgespro- ken dat de Vlaamse regering over een verdere financiering zou beslissing na een evaluatie van de eerste twee wer- kingsjaren.

Het Instituut voor de bevordering van het Wetenschappe- lijk-Technologisch onderzoek in de Industrie (het IWT- Vlaanderen) heeft in opdracht van de minister-president een aantal initiatieven positief geëvalueerd. De Vlaamse regering heeft nu op basis van deze goede beoordeling beslist tot eind 1999 de steun aan het Vlaams Centrum voor Kunststofverwerking, het Studiecentrum Telematica Wegvervoer, en de Vlaamse Ruimtevaart Industriëlen voort te zetten.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaams clusterbeleid wordt voortgezet - 1835 '
Lees ook